Bài tập cuối khóa Module 9 môn Hoạt động trải nghiệm Bài tập cuối khóa Module 9 Tiểu Học

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Hoạt động trải nghiệm được KhoaHoc giới thiệu trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ thầy cô trong quá trình học tập và hoàn thiện sản phẩm cuối khoá module 9 tiểu học một cách tốt nhất.

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 1: CHÀO NĂM HỌC MỚI

BÀI 1: LÀM QUEN VỚI BẠN MỚI

I. Yêu cầu cần đạt: HS có khả năng:

- Chào hỏi bạn mới.

- Tự giới thiệu được bản thân với bạn.

- Hỏi các thông tin về bạn.

1. Phẩm chất:

- Yêu nước: tham gia việc làm bảo vệ trường em,.

- Nhân ái: yêu quý bạn bè, thầy cô, kính trọng thầy cô.

2. Năng lực:

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Hiểu biết về bản thân và môi trường trường học, điều chỉnh bản thân thích ứng với môi trường học tập mới, làm quen với bạn bè,..

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: Học sinh nêu được các thông tin của bản thân cũng như hỏi các thông tin về bạn mới.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy vi tính, máy chiếu - màn hình, loa, video bài hát “Chào người bạn mới đến”, Hình ảnh các hoạt động giao tiếp với bạn mới, Thiết kế nội dung hoạt động thông qua phần mềm powerpoint.

- Học sinh: Viết chì màu, bài hát,…

III. Tiến trình hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. KHỞI ĐỘNG

GV tổ chức cho HS xem và hát bài hát chào người bạn mới đến.

GV nêu câu hỏi: Khi gặp những người

bạn mới, chúng ta nên làm gì?

- HS tham gia hát theo nhạc và đưa ra câu trả lời: Chúng ta nên vui vẻ, chơi cùng bạn…

2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách làm quen với bạn mới

GV hỏi: Khi gặp các bạn mới trong lớp, trong trường em đã làm quen với các bạn như thế nào?

GV yêu cầu HS xem lần lượt tranh 1,2,3/SGK, trả lời.

- Ở trường các em làm quen với bạn như thế nào?

- Em giới thiệu bản thân với bạn như thế nào?

- Em sẽ hỏi về bạn điều gì?

HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

HS thảo luận nhóm 4 (2 nhóm 1 tranh, quan sát, trả lời.

+Cách bắt chuyện với bạn mới gặp: nói lời chào với nụ cười thân thiện

+Giới thiệu về bản thân với bạn gồm những thông tin về : tên, lớp, trường, sở thích cua bản thân,… có thể thêm tên cô giáo, địa chỉ nhà,…

+Tìm hiểu thông tin về bạn: tên bạn, tuổi, trường, lớp, tên cô giáo, địa chỉ nhà ở, sở thích của bạn,…

- GV chốt lại: Khi làm quen với bạn mới cần theo các bước:

1/Chào hỏi

2/Giới thiệu bản thân

3/Hỏi về bạn

- GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập trên hệ thống Azota để đánh giá cuối hoạt động.

HS nhắc lại.

- HS tham gia bài tập.

3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Sắm vai thực hành làm quen với bạn mới

-GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2/SGK để nhận diện nơi hai bạn làm quen.

- GV yêu cầu HS cùng bạn bên cạnh mỗi người sắm vai làm quen với bạn mới trong một tình huống theo các bước đã học ở HÐ 1

+Nói lời chào với bạn

+Giới thiệu về bản thân mình

+Hỏi thông tin về bạn

* GV yêu cầu HS lưu ý: tên của mỗi bạn đều có ý nghĩa và yêu cầu HS tìm hiểu ý nghĩa tên và ghi nhớ tên của bạn.

GV quan sát xem cặp nào làm tốt và mời một số cặp lên sắm vai trước lớp

+Yêu cầu HS quan sát, lắng nghe để nhận xét.

GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã

sắm vai tốt

HS quan sát, trả lời:

+ Tranh 1: Nơi hai bạn làm quen là ở thư viện hoặc nhà sách.

+ Tranh 2: Nơi hai bạn làm quen là ở sân trường.

HS thực hiện theo cặp

HS thực hiện trước lớp

HS lắng nghe

Hoạt động 3: Làm quen với bạn em gặp và ở nơi em sống

GV tổ chức cho HS chơi trò: “Diễn viên ưu tú”

+ HS bốc thăm tình huống.

+ Diễn cho lớp nhận xét bạn diễn hay.

GV nhận xét và khen ngợi các bạn.

4. VẬN DỤNG

GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục vận dụng các bước làm quen để làm quen với những bạn hoặc người em mới gặp

- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ:

+ Khi gặp bạn mới, hãy nói lời chào bạn cùng với nụ cười thân thiện, giới thiệu về bản thân, sau đó hỏi tên, tuổi, lớp, trường hoặc địa chỉ nhà, sở thích của bạn,… Cần nhớ tên và sở thích của bạn.

HS bốc thăm tình huống.

HS thể hiện. Cả lớp quan sát, nhận xét.

HS lắng nghe

- HS thực hiện ở nhà.

- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ.

Tài liệu tham khảo khác