Bài tập cuối khóa Module 9 môn Mĩ Thuật Bài tập cuối khóa Module 9 Tiểu Học

Nội dung
  • 2 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Bài tập cuối khóa Module 9 môn Mĩ Thuật để hoàn thiện Đáp án Module 9 Tiểu học về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh của bản thân.

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Mĩ Thuật lớp 5

TÊN CHỦ ĐỀ: KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN HỌC: MĨ THUẬT

Tiết 1: HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG EM

Thời gian thực hiện: ngày… tháng … năm … (hoặc từ …/ … / … đến …/ … / …)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

- HS hiểu về chủ đề trường em và các hoạt động ở trường: học tập,lao động, vui chơi, sinh hoạt tập thể, vă-n nghệ…

- Hiểu được hình dáng hoạt động của con người để tạo được những bức tranh về hoạt động ở trường em

2. Về phẩm chất:

- Thể hiện được phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm ở HS, cụ thể qua một số biểu hiện.

- Biết cảm nhận vẻ đẹp và yêu quý mái trường, yêu quê hương

3. Về năng lực

3.1. Năng lực chung

- Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập.

- Biết cách sử dụng, bảo quản một số vật liệu, chất liệu trong thực hành, sáng tạo.

3.2. Năng lực đặc thù

- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo thành sản phẩm hai chiều, ba chiều.

3.3. Năng lực khác

- Năng lực ngôn ngữ: Vận dụng kĩ năng nói trong trao đổi, giới thiệu, nhận xét,...

- Năng lực khoa học: Vận dụng sự hiểu biết về chủ đề trường em để áp dụng vào các môn học khác và trong cuộc sống hằng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Thiết bị dạy học:

Máy tính, máy chiếu, điện thoại

2. Học liệu số:

- Học liệu số: Powerpoint, Padlet

- Học liệu khác: Google, YouTube

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(thời gian)

YCCĐ

Nội dung

dạy học

trọng tâm.

PP/KTDH

chủ đạo.

Phương án đánh giá

Phương án sử dụng CNTT

Hoạt động 1. Khởi động ( khám phá)

3 phút

- Tạo tinh thần thoải mái cho học sinh.

- Nhận ra những hình ảnh, những hoạt động quen thuộc dưới mái trường.

- Biết yêu thương, trách nhiệm với bạn bè qua hoạt động nhóm.

+ GV yêu cầu lớp đứng lên hát bài hát “Bài ca đi học”

+ GV đặt câu hỏi: Em nhận ra những hình ảnh nào, những hoạt động gì có trong bài hát?

- GV nhận xét tuyên dương lớp

PP quan sát, xem video, tranh ảnh

Đánh giá đồng đẳng.

- Sử dụng công cụ Bảng Kiểm để đánh giá

https://www.youtube.com/watch?v=I-WEUSHnb3w

https://padlet.com/nguyenvantrieuhn/clgoi26uzclqn0id

Hoạt động 2: K iến tạo kiến thức – kỹ năng

Hoạt động 3: L uyện tập - sáng tạo

Hoạt động 4: Phân tích – đánh giá

3 phút

- Biết trưng bày và nêu sản phẩm.

- Biết tự nhận xét về sản phẩm: cách sắp xếp bố cục, hình vẽ,..

- Nêu được cảm nhận và đánh giá sản phẩm của mình, của bạn.

- Biết tham gia hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận, giới thiệu, nhận xét quá trình học/thực hành trưng bày, nêu tên SP.

- GV hướng dẫn HS cách trưng bày sản phẩm theo vị trí nhóm hoặc tập trung trên bảng.

- GV kết hợp nhận xét, tuyên dương các HS có biểu hiện tích cực, tiến bộ, khuyến khích HS còn chưa hoàn thành SP.

- Gợi ý hs tìm qua youtobe, báo chí, google…

- PP quan sát, lắng nghe và ghi nhớ

-Đánh giá đồng đẳng.

- Sử dụng công cụ Bảng Kiểm để đánh giá

https://padlet.com/nguyenvantrieuhn/clgoi26uzclqn0id

Hoạt động 5. V ận dụng – phát triển

A. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ YẾU

TIẾT 1

Hoạt động 1: Khởi động ( khám phá)

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv tổ chức cho học sinh xem Video, trả lời câu hỏi

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh cùng nhau xem Video trên phần mềm YouTube, hình ảnh trên Powerpoit.

c. Tổ chức cho học sinh trình bày kết quả học tập.

- Kết quả học sinh trình bày trên Padlet

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

- Gv nhận xét và đánh giá học sinh được bài vẽ hoạt động ở trường em

Hoạt động 2: Kiến tạo kiến thức – kỹ năng

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

c. Tổ chức cho học sinh trình bầy kết quả học tập

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động 3: Luyện tập - sáng tạo

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

c. Tổ chức cho học sinh trình bầy kết quả học tập

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động 4: Phân tích – đánh giá

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS cách trưng bày sản phẩm theo vị trí nhóm hoặc tập trung trên bảng.

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

- Nhận xét SP của nhóm mình và nhóm bạn trong theo câu hỏi gợi ý

c. Giáo viên tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh.

- Nhận xét bài vẽ HS và tuyên dương.

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập ( ở tiết học sau ).

Hoạt động 5: Vận dụng – phát triển

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

c. Giáo viên tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh.

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT/ BÀI DẠY

Liên kết tải về
Tài liệu tham khảo khác