Bài tập cuối khóa Module 9 môn Đạo Đức Bài tập cuối khóa Module 9 Tiểu Học

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Đạo đức được KhoaHoc giới thiệu trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ thầy cô trong quá trình học tập và hoàn thiện sản phẩm cuối khoá module 9 tiểu học một cách tốt nhất.

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Đạo đức

TÊN BÀI DẠY: KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

Môn học: Đạo đức ; Lớp: 2

Thời lượng thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu (Yêu cầu cần đạt)

- Nêu một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để thể hiện kính trọng thầy giáo, cô giáo.

1. Về năng lực:

- Năng lực tự chủ và tự học: Nhận ra được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo; lựa chọn và thực hiện được những hành động, lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được những lời nói, việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

- Năng lực phát triển bản thân: Đồng tình với thái độ hành vi, thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

2. Về phẩm chất:

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

II. Thiết bị dạy học và học liệu số

- Thiết bị dạy học và phần mềm hỗ trợ: Máy vi tính, tivi, loa; MS PowerPoint, Quizzi, Paint, Video editor, Zalo.

- Học liệu số: Hành trang số, YouTube, Pinterest.com

III. Mô tả hoạt động học có ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị, phần mềm và học liệu số

Tên hoạt động: Ai tinh mắt

a) Mục tiêu: Nêu một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

b) Tổ chức thực hiện (giáo viên và học sinh thực hiện phần trình diễn, tương tác theo phần trình diễn…):

Nội dung/slide

GV

HS

Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu.

Hs lắng nghe

- GV giới thiệu trò chơi : Ai tinh mắt.

- GV hướng dẫn cách chơi và nêu nhiệm vụ.

Quan sát và lắng nghe

Giáo viên chiếu lần lượt 4 bức tranh và yêu cầu HS quan sát ghi nhớ các tranh và cho biết những tranh nào thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo?

Hs quan sát tranh và chọn những tranh thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo ( HS chọn tranh 1, 3,4)

GV trình chiếu 4 bức tranh chốt lại ý đúng và yêu cầu hoc sinh kể thêm 1 số việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

Hs lắng nghe và nêu thêm một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo , cô giáo như: giơ tay khi phát biểu,…

GV trình chiếu video phần kết luận chốt lại nội dung bài

Hs lắng nghe.

c) Dự kiến sản phẩm hoạt động:

- Kết quả trò chơi của học sinh.

- Các hình thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

d) Dự kiến tiêu chí đánh giá:

- Phương pháp đánh giá: vấn đáp, quan sát

- Công cụ đánh giá: Câu hỏi

- Người đánh giá: GV - HS

Liên kết tải về