Bài tập cuối khóa Module 9 Tiểu Học Bài tập cuối khóa Module 9 Tiểu Học đầy đủ

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Sản phẩm cuối khóa Module 9

KhoHoc mời các bạn cùng tham khảo sản phẩm cuối khóa Module 9 các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo Đức, Khoa học, Hoạt động trải nghiệm.... đầy đủ, chi tiết hỗ trợ quá trình thầy cô hoàn thiện Bài tập cuối khóa Module 9.

Module 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Tiểu học là tài liệu mà các thầy cô cần hoàn thành. Trong bài viết này KhoaHoc hõ trợ, giới thiệu bài tập cuối khóa module 9 đầy đủ các môn tiểu học như: Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Giáo dục thể chất,... hỗ trợ thầy cô thiết kế Powerpoint môn học bài bản.

1. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Tiếng Việt

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

2. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

3. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Đạo Đức

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

4. Bài tập cuối khóa Module 9 môn GDTC

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

5. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

6. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Tự nhiên xã hội

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

7. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Lịch sử - Địa Lý

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

8. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Âm nhạc

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

9. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Khoa Học

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ

10. Bài tập cuối khóa Module 9 môn Mĩ Thuật

>>> Tham khảo chi tiết và tải file đầy đủ