Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Vì sao lại chia như vậy? Hãy xác định nội dung của mỗi phần?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 147 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Vì sao lại chia như vậy? Hãy xác định nội dung của mỗi phần?

Bài làm:

Có thể chia bài thơ thành hai phần (4 câu trên và 4 câu dưới)

Phần 1: ( 4 câu đầu): miêu tả cảnh mùa thu ảm đạm hiu hắt

Phần 2: ( 4 câu sau): miêu tả cái tình, nỗi nhớ quê hương nhớ nhà của nhà thơ

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021