Bức tranh dưới đây gợi cho em liên tưởng đến điều gì? Hãy nêu ý kiến của em về vấn đề được gợi ra từ bức tranh

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Bức tranh dưới đây gợi cho em liên tưởng đến điều gì? Hãy nêu ý kiến của em về vấn đề được gợi ra từ bức tranh

Bài làm:

Bức tranh dưới đây gợi cho em liên tưởng đến bùng nổ dân số thế giới. Một khi dân số gia tăng không giới hạn dẫn đến bùng nổ dân số, trái đất sẽ không đủ nhu cầu đáp ứng tất cả

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1