Các từ mẫm bóng, hủn hoắn là sáng tạo của nhà văn Tô Hoài. Qua các từ đó, em hình dung như thế nào về ngoại hình của nhân vật Dễ Mèn?

  • 1 Đánh giá

2. Các từ mẫm bóng, hủn hoắn là sáng tạo của nhà văn Tô Hoài. Qua các từ đó, em hình dung như thế nào về ngoại hình của nhân vật Dễ Mèn?

Bài làm:

Các từ mẫm bóng, hủn hoắn là sáng tạo của nhà văn Tô Hoài giúp em hình dung ra bộ càng mập mạp, khỏe khoắn cùng bộ cánh trước đây của Dế Mèn ngắn ngủn đến mức khó coi thì bây giờ đã dài đến chấm đuôi.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021