Câu 1: Trang 14 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 14 sgk GDQP- AN lớp 12

Thực hiện các bước chỉ huy đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng ngang

Bài làm:

Bước 1: Tập hợp

- Khẩu lệnh: "Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – TẬP HỢP".

- Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Nghe khẩu lệnh “ Tiểu đội X”, toàn tiểu đội tiểu quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh “ Tập hợp”, các chiến sĩ nhanh chóng im lặng, chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang, đứng đúng gián cách 70cm (tính từ giữa hai gót chân của hai người đứng canh nhanh hoặc cách nhau 20 cm, tự động gióng hàng, xong đứng nghỉ; khi tập hợp 2 hàng ngang, số lẻ đứng hàng trên, số chẳn đứng hàng dưới. Khi thấy 2-3 chiến sĩ đứng vào vị trí bên trái mình, tiểu đội trưởng đi đều về phía trước chính giữa đội hình, cách đội hình từ 3-5 bước dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

Bước 2: Điểm số

- Khẩu lệnh: "ĐIỂM SỐ".

- Tiểu đội đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh "ĐIỂM SỐ", các chiến sĩ thứ tự từ bên phải sang bên trái về tư thế đứng nghiêm, hò rõ số của mình, đóng thời quay mặt sang bên trái 45"; khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm Số từ 1 cho đến hết tẩy dội, người đứng cuối cùng của hàng điểm số không quay mặt, điểm số xong, hồ "HẾT".

- Tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

- Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) THẲNG"

- Dứt động lệnh "THẲNG", chiến sĩ làm chuẩn (người đứng đầu hàng bên phải hoặc bên trái đội hình) vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ còn lại quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên (xuống) để gióng hàng và điều chỉnh gián cách.

- Nghe dứt động lệnh "THÔI", các chiến sĩ quay mặt trở lại hướng cũ, mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh "Đồng chỉ (số) ... LÊN (XUỐNG). Khi thấy các chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng bố "ĐƯỢC". .

Bước 4: Giải tán.

- Khẩu lệnh: "GIẢI TÁN".

- Dứt động lệnh "GIẢI TÁN", các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rói mới tần ra.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021