Câu 1: Trang 64 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 64 sgk GDQP- AN lớp 12

Nêu ý nghĩa, yêu cầu các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu

Bài làm:

1. Ý nghĩa

Tư thế, vận động là những tác động cơ bản thường vận dụng trong chiến đấu để nhanh chóng, bí mật đến gần mục tiêu, tìm mọi cách tiêu diệt địch

2. Yêu cầu

- Luôn quan sát địch, địa hình, địa vật và đồng đội, vận động các tư thế vận động phù hợp

- Hành động mưu trí, mau lẹ, bí mật

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021