Câu 5: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Phân tích những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân.

Bài làm:

Những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân:

a) Tuyên truyền giáo dục về công tác phòng không nhân dân

 • Nâng cao nhận thức về nghĩa vụ công tác phòng không nhân dân của mọi công dân trong toàn thế cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên.
 • Học tập các kiến thức phòng không phổ thông (hiểu biết về địch trên không, về các phương tiện tiến công đường không, máy bay, tên lửa hành trình, bom, đạn,...) về tổ chức sử dụng các phương tiện vũ khí bộ binh đánh địch ; về tổ chức thông báo, báo động về tổ chức sơ tán, phòng tránh về tổ chức khắc phục hậu quả, cứu thương, cứu sập, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo giao thông vận chuyển,
 • Huấn luyện kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ, đội chuyên trách.

b) Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không nhân dân, quan sát diễn biển các dợt đánh phá của địch, đánh dấu vị trí bom, đạn chưa nổ

* Yêu cầu:

 • Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng phòng không quốc gia với các nguồn tình báo, mang trình sát của lực lượng phòng không ba thứ quân, đẻ xây dựng hệ thống trinh sát, thông báo, báo động hoàn chínhhông nhất trên từng khu vực phòng thủ, đảm bào phát hiện, thông báo tình hình địch kịp thời trong mọi tình huống.
 • Triệt để tận dụng các yếu tố địa hình có lợi như điểm cao đột xuất, cửa - sông, cửa biển, các đảo gần bở.... để bố trí các đài quan sát phòng không.
 • Kết hợp chặt chẽ giữa hiện đại và thô sơ, tận dụng mạng thông tin liên lạc dân sự, hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình để thông báo, báo động phòng không.

* Nội dung:

 • Tổ chức các đài quan sát bằng mắt để trinh sát phát hiện địch, thông báo cho lực lượng phòng tránh và đánh trả.
 • Tổ chức thu tin tức tình báo trên không từ sở chi huy cấp trên, sở chỉ huy các đơn vị hiệp đồng, tử các trạm ra đa ở gần (bao gồm cả ra đa phòng không – không quân và ra đa hải quân) và từ các đài quan sát bằng mắt của các đơn vị bạn có trên địa bàn tác chiến. Tổ chức mạng thông tin thông báo, báo động trong nhân dân và định kì tổ chức luyện tập.
 • Xác định các quy chế, quyền hạn, thứ tự tru tiên thông tin, thông báo, báo động phòng không trên từng dịa bàn và quyền ra lệnh tình trạng khân cấp và thông báo tin tức theo quy định của Bộ Quốc phòng. Thông báo tin tức về phòng không là Chủ nhiệm phòng không các cấp.
 • Các đài quan sát phòng không được trang bị khí tài quang học như kính chi huy TZK, ống nhòm, phương tiện thông tin liên lạc bằng vô tuyến, hữu tuyến điện, kể cả các phương tiện thô sơ như : còi, kêng, ánh sáng, tiếng súng...
 • Việc truyền các tin tức tình báo từ các đài quan sát phòng không đến các đơn vị phòng không và các địa phương để phục vụ công tác phòng không nhân dân phải được tiến hành cả trên hai mạng thông tin quân sự và dân sự bằng tất cả các phương tiện, hình thức thông tin có trên địa bàn như vô tuyến điện, hữu tuyến điện, thông tin vận động, thông tin tín hiệu, phát thanh, truyền thanh, truyền hình,...

c) Tổ chức nguy trang, sơ tán và phòng tránh

* Yêu cầu chung

+ Đảm bảo an toàn ở nơi sở tán, phân tấn:

+ Đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống nhân dân:

+ Không tạo ra mục tiêu mới ở khu vực sơ tán ;

+ Không gây hoang mang, rối loạn xã hội ở nơi sơ tán (công tác tổ chức sơ tán phải chặt chẽ quản lý được dân số ở nơi sơ tán);

+ Phải có kế hoạch từ thời bình và bổ sung, điều chinh kịp thời khi tình hình thay đổi.

* Nội dung sơ tán, phân tán:

+ Sơ tán đến khi ổn định mới trở lại : người già, trẻ em, những người không tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Các xí nghiệp, cơ quan, nhà máy rời đi nhưng vẫn đảm bảo hoạt động bình thường đặc biệt là kho tàng, tài liệu, chất cháy nổ.

+ Sơ tán tại chỗ trong tình huống khẩn cấp : được thực hiện đổi với lực lượng phải ở lại bám trụ trên địa bàn, khi phát hiện địch có khả năng đánh lớn, để duy trì sản xuất đảm bảo cho nhu cầu quốc phòng và nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân. Phải thực hiện phân tán, giản dân tại cho de giảm mật độ người, tài sản, phương tiện ở các trọng diểm dánh phá.

+ Tổ chức phòng tránh tại chỗ

* Yêu cầu:

• Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên để tổ chức phòng tránh kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống hầm hào, công trình phòng tránh với công trình chiến đấu ;

• Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong tổ chức xây dựng công trình phòng tránh ;

• Thực hiện Nhà nước, nhân dân cùng làm, lấy lực lượng nhân dân tại chỗ, cơ sở địa phương là chính :

• Kết hợp chặt chẽ giữa thô sơ và hiện đại trong tổ chức ngụy trang, xây dựng công trình phòng tránh ;

• Cần có giải pháp đồng bộ phòng chống tác chiến điện tử và vũ khí công nghệ cao của địch. Kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với các biện pháp kĩ thuật và chiến thuật, kết hợp thô sơ và hiện đại.

* Nội dung:

• Cải tạo hệ thống hang động để cất giấu tài sản, cơ sở vật chất kĩ thuật, kho tàng...

• Xây dựng các công trình ngầm để phòng tránh:

• Xây dựng hệ thống hầm, hào trú ẩn ở các gia đình, cơ quan, xí nghiệp cơ sở kinh tế và ở các khu vực công cộng;

• Ngụy trang các mục tiêu bảo vệ và ngụy trang chống trinh sát của địch. Có nhiều cách ngụy trang, từ gian đơn đến ngụy trang phúc tạp như : làm biến dạng bên ngoài mục tiêu, che phủ giống như môi trường xung quanh, khó phân biệt mục tiêu, chống phản xạ, tạo màn khói, làm mục tiêu giả..;

• Không chế ánh sáng các mục tiêu và khu vực mục tiêu không thành quy luật.

• Xây dựng công trình bảo vệ như tường chắn, địa đạo, công trình ngầm giao thông hào, hầm trú ẩn cá nhân, hầm chữ A cho 5-7 người, loại đơn giản và kiên cổ.

• Phòng gian, giữ bí mật. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống gián điệp, nội gián, các quy định về bảo mật phòng gian các công trình phòng thủ quân sự, dân sự...

d) Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu

Cách đánh : Dựa vào thể trận khu vực phòng thủ tinh, thành phố và thế trận chiến tranh nhấn dân, tạo thành thể trận phòng không ving mạnh, rộng khắp và có trọng diêm. Tập trung đánh dịch háo vệ các trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng đòng thoi dánh dịch rộng kháp, ngay trên đường bay của chúng.

Lực lượng phòng không nhân dân nòng cốt là phòng không dân quân tự vệ, lấy đánh rộng khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi điều kiện với trang bị có trong tay cả hiện đại, chưa hiện đại và thô sơ để đánh địch. Phát động toàn dân và huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia đánh địch, toàn dân bắn máy bay, toàn dân vây bắt giặc lái, tạo thế và lực cho lực lượng phòng không chủ lực có trang bị hiện đại, xác suất tiêu diệt lớn, phát huy hiệu quả, đánh thắng tiến công hoà lực bằng đường không của địch.

e) Tổ chức khắc phục hậu quả

* Yêu cầu:

 • Sử dụng các tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất kĩ thuật tại chỗ có sẵn ở các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở kinh tế, địa phương.
 • Công tác tổ chức phải chặt chẽ, kết hợp giữa các lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên trong đó có các tổ, đội chuyên trách làm lực lượng nòng cốt, chuẩn bị đầy đủ phương tiện chuyên dùng được huấn luyện và luyện tập thưởng xuyên.
 • Phải tích cực chủ động kịp thời để giảm bớt thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống xã hội với phương châm : sử dụng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tại chỗ là chính.

* Nội dung khắc phục hậu quả:

 • Tổ chức cứu thương bao gồm : tự cứu ở từng gia đình, cá nhân và tổ chức các tuyến cấp cứu, các đội cấp cứu từ cơ sở trở lên.
 • Tổ chức lực lượng cứu sập ở các cấp tinh, thành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, cơ quan, xí nghiệp, cơ sở kinh tế.
 • Tổ chức cứu hoả ; cứu hộ trên sông, biền.
 • Tổ chức khôi phục đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc...
 • Tổ chức lực lượng chôn cất nạn nhân chiến tranh, làm sạch môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội.
 • 168 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021