Câu 1: Trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

1. Trình bày tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bài làm:

Tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam:

a) Tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc quyền thống lĩnh của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chi huy điều hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng ; lực lượng thường trực và lực lượng dự bị được tổ chức theo một hệ thống thống nhất, chặt chẽ, từ Trung ương đến cơ sở.

b) Hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam

Hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân gồm có :

- Bộ Quốc phòng

- Các cơ quan Bộ Quốc phòng:

+ Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần. Tổng cục Kĩ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II.

+ Văn phòng Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng.

+ Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Toà án quân sự Trung ưrơng.

+ Cục Điều tra hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Phòng Thi hành án...

- Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

+ Các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ đội biên phòng.

+ Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học.

+ Các học viện, trường đào tạo sĩ quan, trường nghiệp vụ các cấp.

+ Các xí nghiệp quốc phòng, các binh đoàn làm kinh tế...

- Các bộ, ban chỉ huy quân sự

+ Các bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

+ Các ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

* Lưu ý:

- Cấp thành phố trực thuộc Trung ương tương đương với bộ chỉ huy quân sự cấp tinh.

- Cấp quận. thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tương đương với ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

  • 442 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021