Câu 1: Trang 69 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Thế nào là địa hình, địa vật che khuất, che đỡ ? Cho ví dụ

Bài làm:

a) Địa hình, địa vật che khuất

Là những vật có thể che được hành động, nhưng không chống đỡ được dạn bắn thẳng, månh bom (pháo, cối, lựu đạn) của dịch xuyên qua.

Ví dụ : bụi cây, bụi có rậm rạp, cánh cửa,...

b) Địa hình, địa vật che đỡ

- Là những vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mánh bom đạn pháo, cối, lựu đạn) của địch, đồng thời che kín được hành động như địa hình, địa vật che khuất.

Ví dụ : mô đất, gốc cây, bờ ruộng, vật kiến trúc kiên cố,...

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021