Câu 4: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 42 sgk GDQP - AN lớp 12

Tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo bậc đại học trong các trường Công an nhân dân. Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào học một trường của công an?

Bài làm:

* Tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo bậc đại học trong các trường Công an nhân dân:

a. Mục tiêu, nguyên tắc:

- Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.

- Nguyên tắc: Bộ tr­ưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:

- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, g­ương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.

- Có qui định cụ thể đối t­ợng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực l­ượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.

* L­ưu ý:

- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.

- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là ng­ười dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.

- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.

- Thí sinh không trúng tuyển đ­ược tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.

c. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân:

- Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các tr­ường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là ng­ười dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi…

- Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công an.

- Bộ Công an có qui định cụ thể về thủ tục.

d) Tuyển chọn đào tạo công dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân

e) Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ Côn an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài Công an nhân dân

* Ai mong cũng mong muốn trúng tuyển vào 1 trường công an. Bản thân cảm thấy thật vinh dự, tự hào. Vì khi vào trường công an sẽ chúng ta có thể cống hiến cho Tổ quốc, giúp đỡ người dân, giúp đỡ chính bản thân và gia đình. Nhưng để có thể trúng tuyển vào 1 trường công an là 1 thử thách lớn đối với mỗi họ sinh. Vì vậy hãy luôn học tập chăm chỉ, chú ý tới sức khỏe để có cơ hội trúng tuyển hơn.

  • 656 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021