Câu 5: Trang 69 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Tại sao lợi dụng địa vật để dùng và khi diệt địch, sau khi tiêu diệt xong lại phải rời khỏi địa vật đó ?

Bài làm:

Lợi dụng địa vật để dùng và khi diệt địch, sau khi tiêu diệt xong lại phải rời khỏi địa vật đó vì:

  • Lợi dụng địa vật tiêu diệt địch để phát huy cao nhất tính năng tiêu diệt địch của vũ khí diệt địch
  • Bảo vệ an toàn cho mình cao nhất, tránh bị địch đánh trả.
  • Sau khi tiêu diệt xong lại phải rời khỏi địa vật đó để tìm mục tiêu tiếp theo của địch đánh tiếp.
  • Tránh bị địch phát hiện vị trí của ta tiêu diệt ta trước
  • 78 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021