Câu 1: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Thế nào là công tác phòng không nhân dân?

Bài làm:

Công tác phòng không nhân dân:

Là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hoả lực bằng đường không của địch.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021