Câu 1: Trang 42 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 42 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày hệ thống nhà trường Quân đôi nhân dân

Bài làm:

Hệ thống nhà trường Quân đôi nhân dân:

a. Các học viện:

1. Học viện Quốc phòng

2. Học viện Lục quân

3. Học viện Chính trị

4. Học viện Hậu cần

5. Học viện Kĩ thuật quân sự

6. Học viện Quân y

7. Học viện Khoa học quân sự

8. Học viện Hai quản

9. Học viện Phòng không - Không quân

10. Hoc viên Biên phòng.

b. Các trư­ờng sĩ quan, trư­ờng đại học, cao đẳng:

1. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1)

2. Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

3. Trường Đại học Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị)

4. Trường Sĩ quan Pháo binh

5. Trường Sĩ quan Công binh

6. Trường Sĩ quan Thông tin

7. Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

8. Trường Sĩ quan Đặc công

9. Trường Sĩ quan Phòng hoá

10. Trường Sĩ quan Không quân

11. Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội.

12. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân y)

c) Ngoài ra còn có các trư­ờng quân sự: quân khu, quân đoàn, tỉnh, thành phố, tr­ường trung cấp chuyên ngành, dạy nghề…

  • 165 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021