Câu 2: Trang 69 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa địa hình, địa vật che khuất và địa hình, địa vật che đỡ

Bài làm:

Sự giống và khác nhau giữa địa hình, địa vật che khuất và địa hình, địa vật che đỡ:

* Giống nhau: Cả 2 địa hình đều giúp ta ẩn nấp.

* Khác nhau:

- Địa hình che khuất là chỉ giúp ta ẩn nấp cho đối phương không nhìn thấy nhưng không thể tránh đc bom đạn do địch ném vào.

- Địa hình che đỡ là vừa giúp ẩn nấp và tránh được bom đạn do địch ném, bắn tới.

  • 107 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021