Câu 2: Trang 64 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 sgk GDQP- AN lớp 12

Tại sao lại phải luôn quan sát địch, địa hình và đồng đội khi vận động?

Bài làm:

Phải luôn quan sát địch, địa hình và đồng đội khi vận động vì:

  • Luôn quan sát địch để tránh đòn tấn công của địch và lợi dụng sơ hở của địch để tiêu diệt địch.
  • Luôn quan sát địa hình để có các tư thế, động tác phù hợp trên loại địa hình đó, đảm bảo di chuyển nhanh và tránh bị đich phát hiện
  • Quan sát đồng đội để vận động khoảng cách hợp lý, hỗ trợ hiệp đồng tác chiến và cứu giúp nhau khi có thiệt hại bị địch tấn công.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021