Giải GDQP- AN 12 bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo Trắc nghiệm quốc phòng 12 bài 4

  • 1 Đánh giá

Giải GDQP- AN 12 bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo và tuyển sinh đào tạo trang 37 sgk Giáo dục quốc phòng - An ninh lớp 12 được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Với cách giải chi tiết, cụ thể và dễ hiểu các em học sinh dễ dàng hiểu bài và làm bài tập tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết dưới đây.

A. Phần lý thuyết

1. Hệ thống nhà tr­ường quân đội

a. Các học viện:

1. Học viện Quốc phòng

2. Học viện Lục quân

3. Học viện Chính trị

4. Học viện Hậu cần

5. Học viện Kĩ thuật quân sự

6. Học viện Quân y

7. Học viện Khoa học quân sự

8. Học viện Hai quản

9. Học viện Phòng không - Không quân

10. Hoc viên Biên phòng.

b. Các trư­ờng sĩ quan, trư­ờng đại học, cao đẳng:

1. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1)

2. Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

3. Trường Đại học Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị)

4. Trường Sĩ quan Pháo binh

5. Trường Sĩ quan Công binh

6. Trường Sĩ quan Thông tin

7. Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

8. Trường Sĩ quan Đặc công

9. Trường Sĩ quan Phòng hoá

10. Trường Sĩ quan Không quân

11. Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội.

12. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân y)

c) Ngoài ra còn có các trư­ờng quân sự: quân khu, quân đoàn, tỉnh, thành phố, tr­ường trung cấp chuyên ngành, dạy nghề…

2. Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học trong các trường quân đội

a. Đối tượng tuyển sinh

- Quân nhân tại ngũ.

- Công nhân viên chức quốc phòng.

- Nam thanh niên ngoài quân đội.

- Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

b. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

- Tự nguyện đăng ký dự thi.

- Có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông đủ điểm qui định vào trư­ờng dự thi.

- Sức khỏe theo qui định.

c. Tổ chức tuyển sinh quân sự:

* Ph­ương thức tiến hành tuyển sinh quân sự:

- Hàng năm, công bố trên ph­ương tiện thông tin đại chúng.

- Tất cả các thí sinh phải qua sơ tuyển

* Môn thi, nội dung và hình thức: Thông tin trong cuốn: “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng” hàng năm.

* Các mốc thời gian: Theo qui định chung của Nhà nước.

* Chính sách ưu tiên: Theo qui định chung của Nhà n­ước.

* Dự bị đại học: Đối với một số đối tượng được hưởng chính sách.

II. NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

1. Hệ thống nhà trường Công an

- Các học viện: Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo

- Các trường đại học: Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy.

- Các trường khác: Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi d­ưỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III.

Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi d­ưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.

2. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân

a. Mục tiêu, nguyên tắc:

- Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.

- Nguyên tắc: Bộ tr­ưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:

- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, g­ương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.

- Có qui định cụ thể đối tư­ợng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực l­ượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.

* L­ưu ý:

- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.

- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là ng­ười dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.

- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.

- Thí sinh không trúng tuyển đ­ược tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.

c. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân:

- Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các tr­ường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là ng­ười dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi…

- Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công an.

- Bộ Côn an có qui định cụ thể về thủ tục.

d) Tuyển chọn đào tạo công dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân

e) Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ Côn an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài Công an nhân dân

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 42 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày hệ thống nhà trường Quân đôi nhân dân

Bài làm:

Hệ thống nhà trường Quân đôi nhân dân:

a. Các học viện:

1. Học viện Quốc phòng

2. Học viện Lục quân

3. Học viện Chính trị

4. Học viện Hậu cần

5. Học viện Kĩ thuật quân sự

6. Học viện Quân y

7. Học viện Khoa học quân sự

8. Học viện Hai quản

9. Học viện Phòng không - Không quân

10. Hoc viên Biên phòng.

b. Các trư­ờng sĩ quan, trư­ờng đại học, cao đẳng:

1. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1)

2. Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

3. Trường Đại học Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị)

4. Trường Sĩ quan Pháo binh

5. Trường Sĩ quan Công binh

6. Trường Sĩ quan Thông tin

7. Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

8. Trường Sĩ quan Đặc công

9. Trường Sĩ quan Phòng hoá

10. Trường Sĩ quan Không quân

11. Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội.

12. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân y)

c) Ngoài ra còn có các trư­ờng quân sự: quân khu, quân đoàn, tỉnh, thành phố, tr­ường trung cấp chuyên ngành, dạy nghề…

Câu 2: Trang 42 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường quân đội. Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào học một trường của quân đội?

Bài làm:

Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học trong các trường quân đội:

a. Đối tượng tuyển sinh

- Quân nhân tại ngũ.

- Công nhân viên chức quốc phòng.

- Nam thanh niên ngoài quân đội.

- Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

b. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

- Tự nguyện đăng ký dự thi.

- Có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông đủ điểm qui định vào trư­ờng dự thi.

- Sức khỏe theo qui định.

c. Tổ chức tuyển sinh quân sự:

* Ph­ương thức tiến hành tuyển sinh quân sự:

- Hàng năm, công bố trên ph­ương tiện thông tin đại chúng.

- Tất cả các thí sinh phải qua sơ tuyển

  • Môn thi, nội dung và hình thức: Thông tin trong cuốn: “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng” hàng năm.
  • Các mốc thời gian: Theo qui định chung của Nhà nước.
  • Chính sách ưu tiên: Theo qui định chung của Nhà n­ước.
  • Dự bị đại học: Đối với một số đối tượng được hưởng chính sách.

* Ai mong cũng mong muốn trúng tuyển vào 1 trường quân đội. Bản thân cảm thấy thật vinh dự cho mình. Vì khi vào trường quân đội sẽ chúng ta có thể cống hiến cho Tổ quốc, giúp đỡ người dân, giúp đỡ chính bản thân và gia đình. Nhưng để có thể trúng tuyển vào 1 trường quân đội là 1 thử thách lớn đối với mỗi họ sinh. Vì vậy hãy luôn học tập chăm chỉ, chú ý tới sức khỏe để có cơ hội trúng tuyển hơn.

Câu 3: Trang 42 sgk GDQP - AN lớp 12

Trình bày hệ thống nhà trường Công an nhân dân.

Bài làm:

Hệ thống nhà trường Công an nhân dân:

- Các học viện: Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo

- Các trường đại học: Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy.

- Các trường khác: Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi dư­ỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III.

Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi d­ưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.

Câu 4: Trang 42 sgk GDQP - AN lớp 12

Tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo bậc đại học trong các trường Công an nhân dân. Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào học một trường của công an?

Bài làm:

* Tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo bậc đại học trong các trường Công an nhân dân:

a. Mục tiêu, nguyên tắc:

- Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.

- Nguyên tắc: Bộ tr­ưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:

- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, g­ương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.

- Có qui định cụ thể đối t­ượng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực l­ượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.

* L­ưu ý:

- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.

- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là ng­ười dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.

- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.

- Thí sinh không trúng tuyển đ­ược tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.

c. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân:

- Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các tr­ường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là ng­ười dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi…

- Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công an.

- Bộ Công an có qui định cụ thể về thủ tục.

d) Tuyển chọn đào tạo công dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân

e) Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ Côn an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài Công an nhân dân

* Ai mong cũng mong muốn trúng tuyển vào 1 trường công an. Bản thân cảm thấy thật vinh dự, tự hào. Vì khi vào trường công an sẽ chúng ta có thể cống hiến cho Tổ quốc, giúp đỡ người dân, giúp đỡ chính bản thân và gia đình. Nhưng để có thể trúng tuyển vào 1 trường công an là 1 thử thách lớn đối với mỗi họ sinh. Vì vậy hãy luôn học tập chăm chỉ, chú ý tới sức khỏe để có cơ hội trúng tuyển hơn.

Giải GDQP- AN 12 bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Tài liệu gồm lý thuyết kèm theo hướng dẫn giải bài tập sẽ là tài liệu hay để các em tham khảo, so sánh đối chiếu đáp án. Chúc các em học tốt.

  • 5.544 lượt xem