Giải GDQP- AN 12 bài 7: Lợi dụng địa hình, địa vật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Lợi dụng địa hình, địa vật trang 65 sgk Giáo dục quốc phòng - An ninh lớp 12. Với cách giải chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Hi vọng, học sinh sẽ nắm được nội dung bài học tốt hơn, hiệu quả hơn.

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

1. Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ

a) Địa hình, địa vật che khuất

Là những vật có thể che được hành động, nhưng không chống đỡ được dạn bắn thẳng, månh bom (pháo, cối, lựu đạn) của dịch xuyên qua.

Ví dụ : bụi cây, bụi có rậm rạp, cánh cửa,...

b) Địa hình, địa vật che đỡ

- Là những vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mánh bom đạn pháo, cối, lựu đạn) của địch, đồng thời che kín được hành động như địa hình, địa vật che khuất.

Ví dụ : mô đất, gốc cây, bờ ruộng, vật kiến trúc kiên cố,...

c) Địa hình trống trải

- Là những nơi không có vật che khuất hoặc chưa

Ví dụ : bãi bằng phẳng, đồi trọc, mặt dưong....

2. Ý nghĩa, yêu cầu

a) Ý nghĩa

Lợi dụng địa hình, địa vật là để che khuất và che đỡ hành động của ta, dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi, bảo vệ mình.

b) Yêu cầu

  • Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta.
  • Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta.
  • Hành động phải khéo léo, bí mật, tỉnh khôn.
  • Ngụy trang phù hợp, không làm rung động và thay đổi hình dáng, màu sắc địa vật lợi dụng.
  • Tránh lợi dụng địa vật đột xuất.

3. Những điểm chú ý khi lợi dụng

Khi lợi dụng một vật cụ thể phải căn cứ vào nhiệm vụ, ý định hành động của mình ; tình hình địch thời tiết, ánh sáng ; hình dáng, tính chất, màu sắc của vật lợi dụng để xác định cách lợi dụng cho phù hợp.

Trước khi lợi dụng phải xác định rõ:

  • Lợi dụng để làm gì (quan sát, vận động, ẩn nấp, bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản,...).
  • Vị trí lợi dụng ở đâu ? (phía sau, bên phải, bên trái hay phía trước, cách xa hay gần vật lợi dụng )
  • Vận dụng tư thể, động tác nào ? (đứng, quỳ, nằm, đi, chạy hay bò...).

Hành động khi lợi dụng : nhẹ nhàng, thận trọng hay nhanh, mạnh,.

I. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

1. Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất

a) Vị trí lợi dụng

  • Tuỳ theo thời tiết, ánh sáng, tính chất kín đáo và màu sắc của vật lợi dụng để lợi dụng phía sau, bên cạnh hoặc phía trước, gần hoặc xa vật lợi dụng....
  • Đối với vật che khuất kín đáo : dù điều kiện thời tiết, ánh sáng, màu sắc như thế nào đều có thể lợi dụng phía sau vật. Ban đêm, nếu vật lợi dụng có màu sắc và ánh sáng (sáng, tối) phù hợp với người có thể lợi dụng ben cạnh hoặc phía trước.
  • Đối với vật che khuất không thật kín đáo : chủ yếu là lợi dụng phía sau. Nếu về phía địch có ánh sáng nhiều hơn phía ta thì lợi dụng sát gia vật ; nếu ánh sáng phía ta nhiều hơn phía địch thì không nên lợi dụng. Nếu phía ta và địch có ánh sáng đều nhau, vị trí lợi dụng phải ở xa vật một khoảng cách phù hợp.

b) Tư thế động tác khi lợi dụng

  • Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp, to hay nhỏ để vận dụng các tư thể phù hợp. Vận dụng tư thể: đi, chạy, bò, trườn (khi vận động), dừng, quỳ, năm (khi ấn nấp) đều phải thấp và nhỏ hơn vật lợi dung.
  • Hành động khi lợi dụng phải hết sức bí mật, khéo léo, thận trọng, không làm rung động, thay đổi hình dạng và màu sắc của vật lợi dụng

2. Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ

a) Vị trí lợi dụng

  • Lợi dụng để che giấu hành động khi quan sát, vận động, ẩn nấp. Vị trí lợi dụng cơ bản như lợi dụng vật che khuất.
  • Lợi dụng để bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản. Vị trí lợi dụng chủ yếu ở phía sau hoặc phía sau bên phải vật.

b) Tư thế, động tác khi lợi dụng

  • Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp để vận dụng các tư thế đứng, quỳ hay nám bản hoặc ném lựu đạn cho phù hợp, nhimg chủ yếu phải lấy vếu tố thuận lợi để tiêu diệt địch đồng thời bảo vệ dược mình.
  • Động tác cụ thể khi lợi dụng vật che đờ để bằn súng, ném lựu đạn ở tư thế dứng (hình 7.2) và tin thể quý (hình 73).

3. Vận động ở địa hình trống trải

Khi vận động: dù ban đêm hay ban ngày đều phải lợi dụng sơ hở của địch hoặc sương mù, khói bụi che mắt địch... vận dụng động tác vọt tiến để nhanh chóng vượt qua địa hình trống trải.

Khi ẩn nấp và quan sát, chủ yếu lợi dụng nơi có màu sắc thích hợp dùng tư thể thấp thu nhỏ mục tiêu, hành động phải hết sức khôn khéo, thận trọng, chủ yếu là không làm thay đổi hình dạng tư thể một cách đột ngột và rung động nguy trang.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Thế nào là địa hình, địa vật che khuất, che đỡ ? Cho ví dụ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa địa hình, địa vật che khuất và địa hình, địa vật che đỡ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 69 sgk GDQP-AN lớp 12

Khi lợi dụng địa hình, địa vật cần phải chú ý gì? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Nêu những điểm khác về vị trí lợi dụng vật che khuất và che đỡ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Tại sao lợi dụng địa vật để dùng và khi diệt địch, sau khi tiêu diệt xong lại phải rời khỏi địa vật đó ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1.723 lượt xem