Câu 3: Trang 69 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 69 sgk GDQP-AN lớp 12

Khi lợi dụng địa hình, địa vật cần phải chú ý gì? Tại sao?

Bài làm:

Khi lợi dụng một vật cụ thể phải căn cứ vào nhiệm vụ, ý định hành động của mình; tình hình địch; thời tiết; ánh sáng; hình dáng; tính chất; màu sắc của vật lợi dụng để xác định cách lợi dụng cho phù hợp.

Trước khi lợi dụng phải xác định rõ:

- Lợi dụng để làm gì? (quan sát, vận động, ẩn nấp, bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản…).

- Vị trí lợi dụng ở đâu? (phía sau, bên phải, bên trái, hay phía trước, cách xa hay gần vật lợi dụng…).

- Vận dụng tư thế, động tác nào? (đứng, quỳ, nằm, đi, chạy hay bò…).

Hành động khi lợi dụng: nhẹ nhàng thận trọng hay nhanh, mạnh…

Tại vì:

- Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta

- Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta

- Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn.

- Ngụy trang phù hợp, không làm rung động và thay đổi hình dáng, màu sắc địa vật lợi dụng.

- Tránh lợi dụng địa vật đột xuất.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021