Câu 2: Trang 14 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 14 sgk GDQP- AN lớp 12

Thực hiện các bước chỉ huy đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng dọc

Bài làm:

Bước 1: Tập hợp

- Khẩu lệnh: Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc TẬP HỢP".

Dứt động lệnh "TẬP HỢP" , các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng sau đội trưởng thành 1 (2) hàng dọc, cự ly giữa người đứng trước và người đứng sau là 1m (nh từ 2 gót chân của 2 người đứng liền nhau) (hình 1.3).

Bước 2: Điểm số

- Khẩu lệnh: "ĐIỂM SỐ".

- Dứt động lệnh "ĐIỂM SỐ", các chiến sĩ thứ tự từ trên xuống dưới về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đồng thời quay mặt hết cỡ sang bên trái, điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không quay mật, điểm số xong, cho "HẾT"

Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

- Khẩu lệnh: “Nhìn trước – THẲNG".

- Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại phải gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên, xuốngđể điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, các chiến sĩ đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng bên trái điểu chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về chính giữa đội hình, cách người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Khi kiểm tra thấy đầu, cạnh vai của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng cho thẳng.

Bước 4: Giải tán

- Khẩu lệnh: "GIẢI TÁN".

- Dứt động lệnh "GIẢI TÁN", các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rói mới tần ra.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021