Câu 4: Trang 14 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 14 sgk GDQP- AN lớp 12

Thực hiện các bước chỉ huy đội hình trung đội 1, 2 và 3 hàng dọc

Bài làm:

Bước 1: Tập hợp

- Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2; 3) hàng dọc - TẬP HỢP".

- Dứt động lệnh “TẬP HỢP". phó trung đội trưởng nhanh chóng chạy vào dọc, đứng sau trung đội trưởng. Đội hình trung đội 1 hàng dọc, đứng sau phó trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng dọc.

Bước 2: Điểm số

- Khẩu lệnh: "Điểm số" hoặc "Từng tiểu đội điểm số"

- Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ trong toàn trung đội từ 1 đến hết, các tiểu đội trưởng cũng điểm số. Động tác điểm số của từng người như điểm số trong đội hình tiểu đội hàng dọc.

Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội lần lượt điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng không điểm số).

Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

- Khẩu lệnh "Nhìn trước - THẲNG".

- Đội hình trung đội 2 hàng dọc, khi nghe dứt động lệnh "THẲNG", phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng qua trái 1/2 bước, đứng trước chính giữa đội hình tiểu đội của mình. Đội hình trung đội 3 hàng dọc, phó trung đội trưởng qua trái 1 bước, đứng trước chính giữa đội hình trung đội.

Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng đi về phía đầu đội hình, cách người đứng đầu từ 3-5 bước để kiểm tra hàng

Bước 4: Giải tán

- Khẩu lệnh: "GIẢI TÁN".

- Dứt động lệnh "GIẢI TÁN", các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rói mới tần ra.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021