Câu hỏi giữa bài phần đọc hiểu bài Sự tích hồ Gươm

  • 1 Đánh giá

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

Ba lần kéo lưới của Lê Thận có điều gì đáng chú ý?

Tranh minh họa nhân vật và sự việc gì của truyện?

Tranh minh họa nhân vật và sự việc gì của truyện

Chú ý những chi tiết kì ảo trong văn bản.

Gươm thần giúp cho nghĩa quân Lê Lợi những gì?

Phần 5 nhằm giải thích điều gì?

Bài làm:

? Ba lần kéo lưới của Lê Thận có điều gì đáng chú ý?

Đáng chú ý ở chỗ cả ba lần Thận đều cất được một thanh sắt

?Tranh minh họa nhân vật và sự việc gì của truyện?

Minh họa cho nhân vật: Lê Thận và sự việc kéo lưới 3 lần đều được một thanh sắc ( lưỡi gươm thần)

? Chú ý những chi tiết kì ảo trong văn bản.

+ Ba lần kéo lưới đều khéo được 1 lưỡi gươm

+ Trong túp lều tối thanh gươm sáng rực hai chữ :" Thuận Thiên"

+ Chuôi gươm nạm ngọc phát sáng trên ngọn cây đa

+ Đem tra gươm vào chuôi thì vừa như in

+ Lưỡi gươm tự nhiên động đậy.

+ Rùa Vàng lên đòi gươm.

? Gươm thần giúp cho nghĩa quân Lê Lợi những gì?

Nhờ có gươm thần, nghĩa khí của nghĩa quân dâng cao, giúp nghĩa quân tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía, uy thế…vang khắp nơi, xông xáo đi tìm giặc, có những kho lương mới chiếm được, mở đường cho họ đánh tràn ra mãi.

? Phần 5 nhằm giải thích điều gì?

Phần 5 giải thích cho tên gọi Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiến

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021