Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 3 phần 2: Các quốc gia cổ đại phương Đông. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu?

 • A. Tù binh của chiến tranh.
 • B. Nông dân nghèo không trả được nợ.
 • C. Buôn bán từ các nước khác đến.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 2: Vì sao ngành nông nghiệp phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

 • A. Nhờ sử dụng công cụ bằng sắt sớm.
 • B. Nhờ các dòng sông mang phù sa bồi đắp.
 • C. Nhờ nhân dân cần cù lao động.
 • D. Tất cả các lí do trên.

Câu 3: Trong lĩnh vực toán học thời cổ đại phương Đông, cư dân nước nào thạo về số học? vì sao?

 • A. Trung Quốc. Vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc
 • B. Ai Cập. Vì phải đo diện tích phù sa bồi đắp.
 • C. Lưỡng Hà. Vì phải đi buôn bán xa.
 • D. Ấn Độ. Vì phải tính thuế.

Câu 4: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông: Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Ai Cập, quốc gia nào được hình thành sớm nhất?

 • A. Ấn Độ.
 • B. Ai Cập, Lưỡng Hà.
 • C. Trung Quốc.
 • D. Ai Cập, Ấn Độ.

Câu 5: Khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, người phương Đông thường quân tụ ở đâu đề sinh sống?

 • A. Vùng rừng núi.
 • B. Vùng trung du.
 • C. Ven các con sông lớn.
 • D. Vùng sa mạc.

Câu 6: Cư dân Tây Á và Ai Cập sống ở các đồng bằng ven sông cách ngày nay:

 • A. 2550 năm.
 • B. 3000 năm.
 • C. 3500năm.
 • D. 3200 năm.

Câu 7: Các quốc gia cổ đại phương Đông sử dụng công cụ gì để sản xuất trong thời cổ đại?

 • A. Công cụ bằng tre, gỗ, đá.
 • B. Công cụ bằng đồng.
 • C. Công cụ bằng sắt.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 8: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông, tầng lớp nào thấp nhất trong xã hội?

 • A. Nô lệ.
 • B. Nông nô.
 • C. Nông dân công xã.
 • D. Tất cả các tầng lớp đó.

Câu 9: Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là gì?

 • A. Chữ tượng ý.
 • B. Chữ La-tinh.
 • C. Chữ tượng hình.
 • D. Chữ tượng hình và tượng ý.

Câu 10: Ở Trung Quốc, vương triều nào được thành lập đầu tiên trong thời cổ đại?

 • A. Nhà Chu.
 • B. Nhà Tần.
 • C. Nhà Hán.
 • D. Nhà Hạ.

Câu 11: Sông Nin là quà tặng cho quốc gia cổ đại nào ở phương Đông?

 • A. Ấn Độ.
 • B. Trung Quốc
 • C. Ai Cập.
 • D. Lưỡng Hà.

Câu 12: Điền vào chỗ trống câu sau đây sao cho đúng: “...... là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp”.

 • A. Chữ viết.
 • B. Thiên văn học và lịch.
 • C. Toán học.
 • D. Chữ viết và lịch.

Câu 13: Kim Tự Tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng thời gian nào?

 • A. Khoảng 2000 — 1500 năm TCN.
 • B. Khoảng 2500 — 3000 năm TCN.
 • C. Khoảng 3500 — 4000 năm TCN.
 • D. Khoảng 3000 — 2500 năm TCN.

Câu 14: Việc xây dựng Kim tự tháp ở Ai Cập và Vạn lí trường thành ở Trung Quốc biểu hiện quyền lực gì dưới thời cổ đại ở phương Đông?

 • A. Sức mạnh của nô lệ
 • B. Sức mạnh của nhà nước quân chủ chuyên chế
 • C. Kì tích về sức lao động của con người
 • D. Tài năng sáng tạo của con người.

Câu 15: Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

 • A. Nông nghiệp lúa nước.
 • B. Làm đồ gồm, dệt vải.
 • C. Chăn nuôi gia súc.
 • D. Buôn bán giữa các vùng.

Câu 16: Những khó khăn của cư dân phương Đông thời cổ đại vẫn còn kéo dài mãi đến ngày nay là:

 • A. thiếu thốn về vật chất.
 • B. thiếu tốn về tinh thần.
 • C. nạn lũ lụt gây mất mùa.
 • D. thiếu hiểu biết về thiên văn học.

Câu 17: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phương Đông cổ đại là mâu thuẫn giữa các giai cấp nào?

 • A. Địa chủ với nông dân.
 • B. Quý tộc với nông dân công xã.
 • C. Quý tộc với nô lệ.
 • D. Vua với nông dân công xã .

Câu 18: Các vua chuyên chế ở phương Đông có quyền hành như thế nào?

 • A. Có quyền sở hữu tối cao về ruộng đất.
 • B. Có quyền chỉ huy quân đội tối cao.
 • C. Tự quyết định mọi chính sách và công việc.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Trên lưu vực sông Nin, vào khoảng giữa thiên niên kỉ IV TCN, cư dân Ai Cập cổ đại đã khá đông đúc, sống tập trung theo từng:

 • A. công xã.
 • B. làng xã.
 • C. cộng đồng.
 • D. tộc người.

Câu 20: Chế độ quân chủ chuyên chế là gì?

 • A. mọi quyền hành nắm trong tay quý tộc.
 • B. mọi quyền hành nằm trong tay vua và quý tộc.
 • C. mọi quyền hành nằm trong tay một người (vua chuyên chế).
 • D. dùng quân đội để cai trị đất nước.

Câu 21: Những công trình kiến trúc thời cổ đại ở phương Đông đến ngày nay vẫn phát huy:

 • A. kì tích về sức lao động.
 • B. tài năng sáng tạo của con người.
 • C. công trình kiến trúc đồ sộ.
 • D. kĩ thuật xây dựng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông (P1)
 • 174 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021