Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) - P2

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) - P2. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bộ máy nhà nước thời Nguyễn về cơ bản giống bộ máy nhà nước thời nào trong lịch sử Việt Nam?

 • A. Thời họ Nguyễn ở Đàng Trong.
 • B. Thời Lê Trung Hưng ở Đàng Ngoài.
 • C. Thời Lý - Trần.
 • D. Thời Lê Sơ.

Câu 2: Dưới thời Nguyễn, khoa thi hội đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

 • A. Năm 1804
 • B. Năm 1814
 • C. Năm 1820
 • D. Năm 1822

Câu 3: Nhà nước phong kiến thời Nguyễn là Nhà nước:

 • A. chuyên chế trung ương tập quyền.
 • B. quân chủ lập hiến.
 • C. cộng hòa dân chủ.
 • D. chuyên chính phong kiến.

Câu 4: Tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí do ai biên soạn?

 • A. Trịnh Hoài Đức
 • B. Phan Huy Ích
 • C. Phan Huy Chú
 • D. Ngô Cao Lăng

Câu 5: Những tác phẩm văn học xuất sắc thời nhà Nguyễn là:

 • A. thơ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du.
 • B. truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan.
 • C. thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ.
 • D. Tất cả các tác phẩm trên.

Câu 6: Dưới triều Nguyễn, địa danh nào được chọn làm kinh đô là trung tâm đầu não của cả nước?

 • A. Thăng Long (Hà Nội)
 • B. Phủ Quy Nhơn.
 • C. Phú Xuân (Huế)
 • D. Gia Định (Sài Gòn).

Câu 7: Chính quyền trung ương dưới thời nhà Nguyễn được tổ chức theo mô hình thời nhà nào trước đó?

 • A. Thời nhà Lý.
 • B. Thời nhà Trần.
 • C. Thời nhà Lê.
 • D. Câu A và B đều đúng.

Câu 8: Nhà Nguyễn chủ trương hạn chế hoạt động của tôn giáo nào?

 • A. Phật giáo.
 • B. Thiên Chúa giáo
 • C. Đạo giáo.
 • D. Nho giáo.

Câu 9: Đến thế kỉ XIX, ở nước ta đã xuất hiện nghề thủ công mới nào?

 • A. Làm tranh sơn mài
 • B. In tranh dân gian
 • C. Làm đường trắng
 • D. Khai mỏ

Câu 10: Đối với nhà Thanh ở Trung Quốc, triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

 • A. Chịu phục tùng nhà Thanh.
 • B. Kiên quyết không chịu phục tùng nhà Thanh.
 • C. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với nhà Thanh.
 • D. Giữ quan hệ hoà hảo hai bên cùng có lợi.

Câu 11: Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc đầu tiên mà Nguyễn Ánh tập trung giải quyết là:

 • A. trả thù phong trào Tây Sơn.
 • B. xây dựng cung đình nguy nga, tráng lệ.
 • C. thiết lập một hệ thống cai trị từ trung ương tới các địa phương.
 • D. xây dựng quân đội hùng mạnh.

Câu 12: Dưới thời nhà Nguyễn, thuyền bè các nước láng giềng phía Nam chủ yếu chỉ được vào một số cảng ở:

 • A. Gia Định.
 • B. Đà Nẵng.
 • C. Huế.
 • D. Quy Nhơn.

Câu 13: Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

 • A. Gia Long
 • B. Minh Mạng
 • C. Thiệu Trị
 • D. Tự Đức

Câu 14: Triều đại phong kiến nào của nhà Nguyễn phải nắm lấy thất bại cuối cùng, làm cho chế độ phong kiến ở Việt Nam chấm dứt?

 • A. Thiệu Trị.
 • B. Tự Đức.
 • C. Bảo Đại.
 • D. Hàm Nghi.

Câu 15: Vua Gia Long đã chia đất nước thành

 • A. Hai miền: miền Bắc và miền Nam
 • B. Ba miền: miền Bắc, mâu thuẫn và miền Nam
 • C. Ba vùng: Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh
 • D. Ba trấn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Câu 16: Dưới thời nhà Nguyễn, đã có những cống hiến nhiều nhất cho Việt Nam trên lĩnh vực nào?

 • A. Kinh tế.
 • B. Khoa học.
 • C. Kĩ thuật.
 • D. Văn hóa.

Câu 17: Tên nước Việt Nam có từ bao giờ?

 • A. Năm 1802
 • B. Năm 1804
 • C. Năm 1815
 • D. Năm 1820

Câu 18: Cho các nhân vật:

1. Lê Quý Đôn.

2. Bùi Huy Bích.

3. Ngô Thời Sĩ.

4. Nguyễn Văn Siêu.

Ai là nhà văn, nhà thơ trong thế kỉ XIX? '

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 19: Chính sách ngoại thương của triều nhà Nguyễn xuất phát từ nhu cầu:

 • A. tự cường của dân tộc.
 • B. mua bán của triều đình.
 • C. bế quan, tỏa cảng.
 • D. quyền lợi của triều đình.

Câu 20: Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là

 • A. Thành Hà Nội
 • B. Quân thể cung điện, lăng tẩm ở Huế
 • C. Hệ thống lăng tâm các vua triều Nguyễn ở Huế
 • D. Phố cổ Hội An (Quảng Nam)
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) - P1
 • 108 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 10