Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) - P1

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25
 • 1 Đánh giá

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) - P1 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu là những câu hỏi trắc nghiệm để các em luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Dưới đây là phần nội dung chi tiết bài trắc nghiệm, các em cùng tham khảo nhé

Câu 1: Về tổng thể chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế là

 • A. Trọng nông, ức thương
 • B. Trọng thương, ức nông
 • C. Hạn chế phát triển các ngành nghề mới
 • D. Coi trọng thủ công nghiệp và thương nghiệp

Câu 2: Tổ chức các đơn vị hành chính: cả nước được chia thành ba vùng: Bắc thành, Gia Định và các trực doanh do triều đình trực tiếp quản lí. Đó là thời của:

 • A. Nguyễn Ánh.
 • B. Minh Mạng.
 • C. Thiệu Trị.
 • D. Tự Đức.

Câu 3: Đến thời Minh Mạng (1831 - 1832), bộ máy chính quyền chia cả nước thành:

 • A. các châu, phủ, huyện.
 • B. 20 tỉnh và 3 phủ.
 • C. 30 tỉnh và 1 phủ.
 • D. 34 tỉnh và 4 phủ.

Câu 4: Chính sách ngoại giao tích cực dưới thời nhà Nguyễn là:

 • A. thân với phương Tây
 • B. giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc.
 • C. mở rộng quan hệ với nhiều nước.
 • D. giao lưu với các nước tiên tiến đương thời.

Câu 5: Vì sao dưới thời nhà Nguyễn không tiếp cận được với nền công nghiệp cơ khí, dẫn đến tình trạng lạc hậu và bị cô lập?

 • A. không quan tân đến phát triển các ngành khoa học tự nhiên
 • B. thực hiện chính sách ngoại giao đóng cửa với phương Tây và các nước tiên tiến.
 • C. không quan hệ với bên ngoài
 • D. thực hiện chính sách ngoại giao “khép kín cửa”.

Câu 6: Nhà Nguyễn thực hiện chính sách "cấm đạo" đối với:

 • A. Phật giáo
 • B. Ki tô giáo
 • C. Hồi giáo
 • D. Đạo hồi

Câu 7: Vương triều Nguyễn tồn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu đời vua?

 • A. Từ 1801 đến 1945. Có 13 đời vua.

 • B. Từ 1802 đến 1858. Có 12 đời vua.
 • C. Từ 1802 đến 1885. Có 13 đời vua.
 • D. Từ 1802 đến 1945. Có 13 đời vua.

Câu 8: Tác phẩm sử học nổi tiếng dưới thời nhà Nguyễn “ Lịch triều hiến chương loại chí” của tác giả:

 • A. Phan Huy Chú.
 • B. Ngô Cao Bằng.
 • C. Trịnh Hoài Đức.
 • D. Lê Văn Hưu.

Câu 9: Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi là

 • A. Do nhân dân không ủng hộ
 • B. Do việc chia ruộng đất không công bằng
 • C. Do ruộng đất công còn quá ít
 • D. Do sự chống đối của quan lại địa phương

Câu 10: Vua Minh Mạng quyết định bỏ Bắc thành và Gia Định thành, chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên vào thời gian:

 • A. năm 1831 - 1832.
 • B. năm 1824 - 1825.
 • C. năm 1813 - 1823
 • D.năm 1832 - 1833.

Câu 11: Bộ máy chính quyền dưới thời nhà Nguyễn ở Việt Nam ngày càng hoàn chỉnh từ thời nào?

 • A. Nguyễn Ánh đến Thiệu Trị.
 • B. Nguyễn Ánh đến Minh Mạng.
 • C. Minh Mạng đến Tự Đức.
 • D. Tự Đức đến Hiệp Hòa.

Câu 12: Tổ chức bộ máy cai trị ở địa phương dưới thời Minh Mạng theo những cấp nào?

 • A. Tỉnh, phủ, huyện và xã
 • B. Tỉnh, phủ, huyện, châu, tổng và Xã.
 • C. Tỉnh, huyện, phủ, tổng và xã.
 • D. Tỉnh, phủ, huyện, châu và xã.

Câu 13: Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?

 • A. Phục tùng nhà Thanh
 • B. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục
 • C. Chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ
 • D. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước tư bản châu Âu

Câu 14: Dưới thời nhà Nguyễn, “bộ Hoàng Việt luật lệ” còn được gọi là:

 • A. Luật Hồng Đức.
 • B. Luật Gia Long.
 • C. Luật Minh Mạng.

 • D. Luật Hoàng Triều.

Câu 15: Dưới thời nhà Nguyễn, dòng văn học nào ngày càng phong phú và hoàn thiện?

 • A. Dòng văn học chữ Nôm.
 • B. Dòng văn học chữ Hán.
 • C. Dòng văn học dân gian.
 • D. Dòng văn học chữ Quốc ngữ.

Câu 16: Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là

 • A. Truyện Kiều của Nguyễn Du
 • B. Các bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương
 • C. Các bài thơ Nôm của Bà Huyện Thanh Quan
 • D. Các truyện Nôm khuyết danh

Câu 17: Nguyễn Ánh đánh bại vương triều Tây Sơn lập nên vương triều Nguyễn tồn tại trong lịch sử Việt Nam bao nhiêu năm?

 • A. 145 năm.
 • B. 143 năm
 • C. 126 năm.
 • D. 105 năm

Câu 18: Xã hội Việt Nam thời Nguyễn ngày càng trở nên rồi ren và phức tạp như một học giả phương Tây nhận xét :

 • A. “đang khủng hoảng trầm trọng”.
 • B. “đang bế tắc toàn diện.
 • C. “đang lên cơn sốt trầm trọng”.
 • D: “đang bị giãy chết”.

Câu 19: Tên gọi khác của bộ “Hoàng triều luật lệ” là

 • A. Hình thư
 • B. Hoàng Việt luật lệ
 • C. Hình luật
 • D. Luật Hồng Đức

Câu 20: Việc ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đất, lập địa bàn cho từng làng ở Bắc Hà và ban hành chính sách quân điền được thực hiện dười đời vua nào của triều Nguyễn?

 • A. Gia Long.
 • B. Minh Mạng.
 • C. Tự Đức.
 • D. Dục Đức.

Xem đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) - P1 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 10 sắp tới. Chúc các em học tốt.

 • 919 lượt xem
👨 Đinh Thị Nhàn Cập nhật: 24/03/2022