Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dưới thời nhà Trần đã đặt thêm chức gì để trông coi, đốc thúc việc sửa và đắp đê?

 • A. Đặt thêm chức Đồn điền sứ.
 • B. Đặt thêm chức Hà đê sứ.
 • C. Đặt thêm chức Đắp đê sứ.
 • D. Đặt thêm chức Khuyến nông sứ.

Câu 2: Nhà Trần đã sử dụng biện pháp nào làm cho thuỷ tai không còn nữa và đời sống nhân dân được âm no?

 • A. Đào một số kênh máng và đắp đê.
 • B. Huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc theo các con sông lớn.
 • C. Cử các chức Hà đê sứ để trông coi đê điều.
 • D. Tất cả các biện pháp trên.

Câu 3: Các vua thời Lê và Lý hằng năm thường về các địa phương đề làm gì?

 • A. Cùng nông dân làm công tác thuỷ lợi.
 • B. Làm lễ cày ruộng Tịch điền
 • C. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho nông dân.
 • D. Làm lễ cày ruộng công điền.

Câu 4: Nghề nào không phải là nghề thủ công cổ truyền của nước Đại Việt?

 • A. Nghề đúc đồng
 • B. Nghề rèn sắt
 • C. Nghề làm đồ gốm, ươm tơ, dệt lụa
 • D. Nghề khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ

Câu 5: Trang Vân Đồn (Quảng Ninh) – bến cảng phục vụ cho thuyền buôn nước ngoài vào nước ta trao đổi hàng hóa, được xây dựng dưới triều đại nào?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Tiền Lê
 • C. Nhà Lê sơ
 • D. Nhà Trần

Câu 6: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là

 • A. Đất nước độc lập, thống nhất và sự phát triển của nông nghiệp
 • B. Nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển các làng nghề
 • C. Nhân dân đã tiếp thu thêm nhiều nghề mới từ bên ngoài
 • D. Nhu cầu trong nước ngày càng tăng

Câu 7: Cuối thời nhà Trần, trong lúc đất nước loạn lạc, ai là người ban lệnh hạn chế việc chấp chiếm ruộng đất của quý tộc, địa chủ nhằm ốn định tình hình?

 • A. Trần Thánh Tông.
 • B. Trần Nhân Tông.
 • C. Hồ Quý Ly.
 • D. Hồ Nguyên Trừng.

Câu 8: Các xưởng thủ công do nhà nước, tổ chức và quản lí trong các thế kỉ XI – XV được gọi là

 • A. Đồn điền
 • B. Quan xưởng
 • C. Quân xưởng
 • D. Quốc tử giám

Câu 9: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thương nghiệp thế kỉ X – XV là

 • A. Các chính sách khuyến khích thương nghiệp của nhà nước phong kiến
 • B. Do hoạt động tích cực của thương nhân nước ngoài
 • C. Sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất
 • D. Năm 1149, nhà Lý cho xây dựng trang Vân Đồn (Quảng Ninh) làm bến cảng để buôn bán và trao đổi hàng hóa với nước ngoài

Câu 10: Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?

 • A. Nhà nước đã suy yếu, không đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước
 • B. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc
 • C. Sự sụp đổ của nhà Trần là không thể tránh khỏi
 • D. Câu A và B đúng

Câu 11: Trong các thế kỉ X – XV, việc buôn bán trong nước diễn ra chủ yếu ở

 • A. Các bến cảng: Vân Đồn, Lạch Trường
 • B. Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa
 • C. Các làng nghề thủ công,
 • D. Vùng biên giới Việt – Trung

Câu 12: Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa sau thế ki XIV chứng tỏ điều gì?

 • A. Nhà nước đã suy yếu, không đảm nhận được vai trò ổn định và phát triển đât nước.
 • B. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc.
 • C. Sự sụp đổ của nhà Lý, Trần là không thể tránh khỏi.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 13: Năm 1149, nhà Lỹ cho xây dựng địa danh nào để làm bến cảng trao đổi hàng hóa với nước ngoài?

 • A. Vân Đồn (Quảng Ninh).
 • B. Hạ Long (Quảng Ninh).
 • C. Đồ Sơn (Hải Phòng),
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Ý nào không phản ánh chính xác mục đích của việc các triều đại phong kiến nước ta đều thành lập xưởng thủ công nhà nước (quan xưởng), tập trung các thợ giỏi trong nước?

 • A. Chuyên lo việc đúc tiền
 • B. Rèn đúc vũ khí và đóng các loại thuyền chiến phục vụ quân đội
 • C. May mũ áo cho nhà vua, quan lại và quý tộc, xây dựng các cung điện, dinh thự
 • D. Vừa sản xuất, vừa buôn bán

Câu 15: Tình hình chính trị và kinh tế của nước Đại Việt dưới thời Lý - Trần như thế nào?

 • A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển
 • B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn
 • C. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển
 • D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đã phát triển thịnh đạt.

Câu 16: Nhà nước cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền. Đó là thời kì:

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Trần
 • C. Nhà Lê
 • D. Nhà Đinh

Câu 17: Biểu hiện phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là

 • A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long
 • B. Hệ thống chợ làng phát triển
 • C. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ
 • D. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống

Câu 18: Trung tâm chính trị văn hóa và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là

 • A. Phố Hiến (Hưng Yên)
 • B. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
 • C. Hội An (Quảng Nam)
 • D. Thăng Long

Câu 19: Thế kỉ X – XV, ở miền Bắc đã hình thành các làng nghề thủ công truyền thống như

 • A. Bát Tràng, Thổ Hà, Chu Đậu, Huê Cầu
 • B. Bát Tràng, Đông Hồ, Chu Đậu
 • C. Bát Tràng, Hương Canh, Huê Cầu
 • D. Thổ Hà, Vạn Phúc

Câu 20: Năm 1149, nhà Lý lập trang Vân Đồn (Quảng Ninh) để làm gì?

 • A. Làm vùng hải cảng trao đổi hàng hóa với nước ngoài
 • B. Làm căn cứ quân sự chống ngoại xâm
 • C. Làm cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công
 • D. Làm vùng hải cảng để trao đổi hàng hóa với Ấn Độ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X XV


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV (P1)
 • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021