Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau về nội dung và hình thức của hai cách dẫn trên.

  • 1 Đánh giá

b) Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau về nội dung và hình thức của hai cách dẫn trên.

Bài làm:

Giống: đều là thuật lại lời nói, ý nghĩ của một người.

Khác:

- Về nội dung:

  • Cách thứ nhất: lời nói được nhắc lại nguyên văn
  • Cách thứ 2: ý nghĩ được thuật lại

- Về hình thức:

  • Cách dẫn thứ nhất: Nằm trong dấu ngoặc kép và nằm sau dấu 2 chấm.
  • Cách dẫn thứ 2: Không đặt trong dấu ngoặc kép.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1