Cho tình huống sau: Một người bạn thân của em học giỏi nhưng gia đình rất khó khăn.

  • 1 Đánh giá

2. Cho tình huống sau: Một người bạn thân của em học giỏi nhưng gia đình rất khó khăn. Bạn ấy muốn bỏ học và tìm công việc nào đó để giúp đỡ bố mẹ.

Em hãy viết một bức thư thuyết phục bạn ấy không nên nghỉ học (lời thuyết phục có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả để tăng tính hiệu quả).

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2