Chơi trò chơi: "Tôi là ai?"

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Tôi là ai.

Mỗi nhóm chọn một nhân vật trong các câu chuyện về lòng dũng cảm đố đố nhóm bạn. Câu đố nói về một đặc điểm hoặc một hành động nào đó đê dễ nhận biết của nhân vật. Viết câu đố vào một thẻ bìa.

M: Tôi vượt bom đạn, đưa thư từ, công văn ra mặt trận cho bộ đội. Đố bạn tôi là ai? (Là chú bé Lượm - bài thơ Lượm).

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Tôi là một thiếu niên đã xông ra chiến lũy để nhặt đạn cho nghĩa quân. Tôi là ai? (Ga-vrốt).
  • Tôi là một thiếu niên 14 tuổi đã cứu sống 11 người gặp nạn trên biển. Tôi là ai? (Trần Văn Truyền).
  • Tôi xông pha trận mạc với sáu chữ vàng để giết giặc. Tôi là ai? (Trần Quốc Toản).
  • Tôi là một đứa trẻ đánh đuổi giặc Ân. Tôi là ai? (Thánh Gióng)
  • 178 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021