Chọn để điền r, d hay gi vào mỗi chỗ trống trong bài thơ “Dáng hình ngọn gió”. Viết lại các từ có chứa tiếng vừa điền vào vở

  • 1 Đánh giá

6. Chọn bài a hoặc b:

a. Chọn để điền r, d hay gi vào mỗi chỗ trống trong bài thơ “Dáng hình ngọn gió”. Viết lại các từ có chứa tiếng vừa điền vào vở

Bầu trời rộng thênh thang Gió còn lượn trên cao

Là căn nhà của gió Vượt sông dài biển rộng

Chân trời như cửa ngỏ Cõng nước làm mưa (5) ...ào

Thả sức gió đi về Cho xanh tươi đồng ruộng

Nghe cây lá (1) ...ầm (2) ....ì Gió khô ô muối trắng

Ấy là khi gió hát Gió đẩy cánh buồm đi

Mặt biển sóng lao xao Gió chẳng bao ....ờ mệt

Là gió đang ....ạo nhạc Nhưng đố ai biết được

Những ngày hè oi bức Hình ....áng gió thế nào?

Cứ tưởng gió đi đâu

Gió nép vào vành nón

Quạt....ịu trưa ve sâu

b. Chọn để đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm trong mẫu chuyện vui “Sợ mèo không biết”. Viết lại các từ chứa tiếng vừa điền dấu thanh vào vở

Sợ mèo không biết

Một người bênh hoang (1) tương, suốt ngày ngỡ mình là chuột. Cuối cùng được ra viện nhưng anh ta cứ đứng tần ngần (2) mai ở cổng viện mà không đi. Một bác sĩ thấy lạ bèn hỏi. Bệnh nhân sợ (3) hai (4) giai thích:

- Bên (5) công có một con mèo

Bác sĩ bảo:

- Nhưng anh viết mình không (6) phai là chuột cơ mà

Anh chàng trả lời:

- Tôi biết như vậy có ăn thua gì. (7) Nhơ con mèo nó không biết điều ấy thì sao

Bài làm:

a. (1) rầm (2) rì, (3) dạo nhạc, (4) dịu, (5) rào, (6) giờ, (7) dáng

b. (1) tưởng, (2) mãi, (3) hãi, (4) giải, (5) cổng, (6) phải, (7) nhỡ

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021