Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau: 5 A, 5 mA, 2 A, 50 mA. Cho biết ampe kế nào được sử dụng thích hợp để đo cường độ dòng điện chạy qua dụng cụ điện tương ứng nào ở bảng 7.1?

  • 1 Đánh giá

4. Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:

a,5 A b, 5 mA c, 2 A d, 50 mA

Cho biết ampe kế nào được sử dụng thích hợp để đo cường độ dòng điện chạy qua dụng cụ điện tương ứng nào ở bảng 7.1?

Bài làm:

a, 5 A: Bàn là, bếp điện

b, 5 mA: Bóng đèn bút thử điện

c, 2 A: Quạt điện, bóng đèn dây tóc

d, 50 mA: Đèn iot phát quang

  • 127 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021