Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS Đáp án Module 9 THCS

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Đáp án Mô đun 9 môn Toán THCS

Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm đưa ra nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn module 9 tốt nhất. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Câu hỏi ôn tập đầu vào module 9 môn Toán

1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của môn Toán trong chương trình GDPT 2018 giúp phát triển các năng lực Toán học gồm:

Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ học toán.

Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. ✔ 

Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây phù hợp với khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018?

Năng lực là tố chất sẵn có của cá nhân, giúp cá nhân thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

Năng lực cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và và các thuộc tính cá nhân thực hiện thành công một loại hoạt động trong mọi điều kiện.

Năng lực là tổng hoà của kiến thức, kĩ năng, và các thuộc tính cá nhân giúp HS có thể giải quyết được các nhiệm vụ học tập mà GV đã chuyển giao.

Năng lực giúp con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân để thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định trong những điều kiện cụ thể.  ✔ 

3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, vai trò chủ yếu của giáo viên là gì?

Thuyết trình, giải thích, minh họa các nội dung kiến thức cho học sinh trong giờ học.

Dạy cho học sinh giải các dạng bài tập khác nhau và sửa chữa các lỗi sai của học sinh.

Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia hoạt động, tạo những tình huống có vấn đề để học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập. ✔ 

Giữ gìn kỉ luật lớp học, chấn chỉnh tình trạng mất trật tự để việc học có thể diễn ra nghiêm túc.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?

Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống. ✔ 

Xác định việc đạt được kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá xếp hạng giữa những học sinh với nhau và vì sự tiến bộ của mỗi HS.

Đánh giá ở mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong khi học

5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

1-b, 2-a, 3-d, 4-c  ✔ 

1-a, 2-b, 3-d, 4-c

1-b, 2-d, 3-a, 4-d

1-b, 2-a, 3-c, 4-d

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào sau đây được thực hiện khi kết quả học sinh A đạt được sau nhiều lần đánh giá vẫn ổn định, thống nhất và chính xác?

Đảm bảo tính phát triển.

Đảm bảo tính hệ thống.

Đảm bảo độ tin cậy. ✔ 

Đảm bảo tính linh hoạt.

7. Chọn đáp án đúng nhất.

Để thu thập thông tin của một người học, từ đó đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong môn Toán, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Đề kiểm tra.

Hồ sơ học tập. ✔ 

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Bảng kiểm (Checklist).

Chọn đáp án đúng nhất

8. Để hệ thống hoá lại các tứ giác đặc biệt ở lớp 8, kĩ thuật dạy học nào phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

Kĩ thuật KWL.

Kĩ thuật khăn trải bàn.

Kĩ thuật mảnh ghép.

>>>Đáp án trắc nghiệm môn Ngữ văn module 9 THCS

Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng tài liệu này sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô hoàn thiện tốt bài tập huấn Module 9 THCS về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh.