Đáp án câu 1 đề 10 kiểm tra học kì 2 Toán 9

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1(2 điểm): Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a,

b,

Bài làm:

a, Phương trình có = (-7)^{2} - 4.3.2 = 25 > 0$

Do đó phương trình có 2 nghiệm phân biệt

b, ĐKXĐ: 2x y

Đặt và x + 3y = b.

Ta có hệ phương trình:

(thỏa mãn đkxđ)

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021