Đáp án phiếu bài tập tuần 27 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

A. Hình thoi là hình chữ nhật đặc biệt (S)

B. Hình thoi là hình bình hành đặc biệt (Đ)

C. Hình thoi là hình vuông đặc biệt (S)

D. Hình vuông là hình thoi đặc biệt (Đ)

2. Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

Đáp án đúng: A.

3. Một hình thoi có chiều cao là 12cm và bằng độ dài đáy. Diện tích của hình thoi đó là:

Đáp án đúng: B. 192

4. Đáp án đúng: C. Diện tích hình bình hành MNPQ gấp 2 lần diện tích hình thoi ANCD

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán:

1. Ta có:

Vậy:

Mà:

nên

Do đó A <

2. Bài giải:

Gọi độ dài đường chéo dài là a, độ dài đường chéo ngắn là b thì diện tích hình thoi là:

Chiều dài hình chữ nhật là , chiều rộng hình chữ nhật là $\frac{b}{2}$

Diện tích hình chữ nhật là:

Diện tích hình thoi gấp diện tích hình chữ nhật là: = 2 (lần)

Do đó, diện tích hình thoi gấp 2 lần tổng diện tích 4 hình tam giác.

Tổng diện tích 4 hình tam giác là: 48 : 2 = 24 ()

Đáp số: 24

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021