Đề và đáp án môn Địa mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là đề và đáp án chính thức môn Địa mã đề 317 thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ giáo dục và đào tạo công bố. Bạn nào có cùng mã đề có thể kiểm tra lại đáp án tại đây để tính được số điểm của mình. Đồng thời các bạn khác cũng có thể tham khảo.

Môn Địa mã đề 317 thi THPT quốc gia năm 2017

Đề và đáp án môn Địa mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đáp án mã đề 317 - đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT

41. D

42. D

43. C

44. A

45. C

46. D

47. B

48. D

49. D

50. C

51. C

52. C

53. A

54. C

55. A

56. A

57. D

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63. D

64. C

65. B

66. B

67. B

68. C

69. A

70. B

71. B

72. A

73. A

74. B

75. A

76. C

77. A

78. A

79. B

80. B


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021