Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới

  • 1 Đánh giá

b. Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới:

(1) Đánh dấu vào từng ô để sắp xếp các sự việc sau theo đúng trình tự được kể trong đoạn văn bản trên:

  • Ngỗ mồ hôi cha mẹ, không có người rèn cặp trở lên lêu lổng, hư hỏng, bị mọi người xa lánh.
  • Ngỗ tìm mọi cách để trêu chọc, đánh lừa mọi người, làm họ mất lòng tin.
  • Khi Ngỗ bị chó dại cắn, kêu cứu thì không ai đến cứu.
  • Ngỗ bị chó cắn cần phải băng bó, tiêm thuốc trừ bênh dại.

(2) Em có nhận xét gì về thứ tự các sự việc diễn ra trong câu truyện trên.

Bài làm:

Thứ tự diễn biến theo truyệni lần lượt như sau:

  • Ngỗ mồ hôi cha mẹ, không có người rèn cặp trở lên lêu lổng, hư hỏng, bị mọi người xa lánh.
  • Ngỗ tìm mọi cách để trêu chọc, đánh lừa mọi người, làm họ mất lòng tin.
  • Khi Ngỗ bị chó dại cắn, kêu cứu thì không ai đến cứu.
  • Ngỗ bị chó cắn cần phải băng bó, tiêm thuốc trừ bênh dại.

Thứ tự kể chuyện đảo ngược này, tạo sự bất ngờ, thú vị, người kể muốn nhấn mạnh ý nghĩa bài học của câu chuyện nên đã kể từ hậu quả xấu ngược lại đến nguyên nhân.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021