Đọc phần hướng dẫn sau và thực hiện yêu cầu:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Đọc phần hướng dẫn sau và thực hiện yêu cầu:

Muốn tìm hiểu một vấn đề ở địa phương, cần thực hiện các bước sau:

- Phát hiện và nêu vấn đề

- Bằng quan sát, liệt kê, thống kê, phỏng vấn,… mô tả được vấn đề, chỉ ra được thực trạng của vấn đề.

- Tìm ra nguyên nhân phát sinh vấn đề.

- Dựa trên những tài liệu có được, sự báo hệ quả của vấn đề.

- Xác định cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề.

- Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề.

- Tìm phương tiện, cách thức đề xuất ( viết kiến nghị, viết báo, đề xuất trực tiếp,…)

a) Để tìm hiểu một vấn đề của địa phương, trong các bước trên, bước nào khó nhất? Vì sao? Có thể khắc phục bằng cách nào?

b) Ngoài các bước trên, có cần bổ sung thêm bước nào nữa không? Vì sao?

Bài làm:

a) Trong các bước trên, bước đề xuất giải pháp là khó khăn nhất.

Vì rất nhiều vấn đề bức thiết hiện nay đang rơi vào bế tắc, nhiều giải pháp không đạt được hiệu quả. Nhiều vấn đề hiện chưa tìm được cách khắc phục, giải quyết hợp lí. Bên cạnh đó, nếu giải pháp đưa ra không thực tiến, không phù hợp sẽ làm mất thời gian, tiền của nhưng lại không giải quyết được vấn đề; đôi khi lại dẫn đến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy bước đưa ra giải pháp là rất khó khăn và quan trọng.

Để thực hiện tốt bước này, ta cần tìm đến sự tư vấn, trợ giúp của những người có chuyên môn sâu về vấn đề đang cần giải quyết để tìm ra được giải pháp hợp lí. Ngoài ra, tham khảo ý kiến của số đông cũng là một cách khắc phục hiệu quả, nhất là đối với những vấn đề tại địa phương.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021