Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: a. Trong văn bản trên, tác giả đưa ra ý kiến quan điểm gì?...

  • 1 Đánh giá

3. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

a. Trong văn bản trên, tác giả đưa ra ý kiến quan điểm gì?

b. Để thuyết phục người đọc, tác giả đã đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng nào?

c. Theo em, bài viết có nhầm góp phần giải quyết vấn đề trong thực tế không? Vì sao?

Bài làm:

a. Trong văn bản trên, tác giả đưa ra ý kiến, quan điểm: cần chống lại những thói quen xấu và tạo những thói quen tốt trong đời sống xã hội.

b. Những lí lẽ mà tác giả đưa ra:

  • Có thói quen xấu và thói quen tốt
  • Có người biết phân biệt tốt xấu và biết cách hình thành nên thói quen sẽ rất khó bỏ.
  • Tạo được thói quen tốt là rất khó nhưng nhiễm thói quen xấu là rất dễ.

Dẫn chứng kèm theo:

  • Thói quen tốt: luôn dậy sớm, đúng hẹn, giữ lời hứa, đọc sách,...
  • Thói quen xấu: hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trận tự, mất vệ sinh, gạt tàn thuốc lá lung tung, vứt rác bừa bãi ra nhà, vứt cốc vỡ chai vỡ ra đường khiến người khác dẫm phải bị thương,..

c. Theo em, bài viết có nhầm góp phần giải quyết vấn đề về thói quen sống trong thực tế khiến chúng ta suy nghĩ việc từ bỏ những thói quen xấu hình thành những thói quen tốt

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021