Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào?

Bài làm:

Phạm vi lãnh thổ của một nước thường được xác định bởi vùng đất và vùng trời (là khoảng không gian bao trùm trên vùng đất).

Ngoài ra, đối với những nước tiếp giáp với biển thì còn được xác định thêm vùng biển.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12