Dựa vào mạch cảm xúc , suy nghĩ của tác giả, em hãy đề xuất cách chia bố cục của văn bản và đặt tên cho các phần

  • 1 Đánh giá

b) Dựa vào mạch cảm xúc , suy nghĩ của tác giả, em hãy đề xuất cách chia bố cục của văn bản và đặt tên cho các phần

Bài làm:

  • Bố cục của bài văn: gồm có 3 phần
    • Phần 1 (Từ đầu đến " thuyền rồng"): hương thơm của lúa non gợi nhớ đến cốm – đó là sự kết hợp tài tình giữa tinh túy của trời đất và bàn tay khéo léo của con người.
    • Phần 2 (tiếp theo đến “kín đáo và nhũn nhặn”): Tác giả nói về giá trị của cốm - thức dâng của trời đất, một sản phẩm văn hóa truyền thống độc đáo.
    • Phần 3 (còn lại): Bàn về sự thưởng thức cốm. Ý nghĩa sâu xa trong việc hưởng thụ một thứ sản phẩm của thiên nhiên, trời đất, của con người. Lời đề nghị của tác giả với người mua và thưởng thức cốm: hãy nâng việc thưởng thức cốm thành một nghệ thuật.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021