Em hãy lần lượt trả lời các ô chữ hàng ngang màu xanh và tìm ra ô chữ hàng dọc, màu đỏ

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Tìm ô chữ bí mật

Em hãy lần lượt trả lời các ô chữ hàng ngang màu xanh và tìm ra ô chữ hàng dọc, màu đỏ

Bài làm:

=> Ô chữ hàng dọc màu đỏ là: NHÀ NƯỚC

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8