Em hãy lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVII – XVIII. Có những điểm gì mới ?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 116 - sgk lịch sử 7

Em hãy lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVII – XVIII. Có những điểm gì mới ?

Bài làm:

Tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVII - XVIII:

Lĩnh vực

Nội dung chính

Tình hình kinh tế

Nông nghiệp

Đàng Ngoài nông nghiệp trì trệ, vua quan không quan tâm đến ruộng đất.

Đàng Trong rất phát triển, tổ chức khai hoang, cấp nông cụ…

Công thương nghiệp

Xuất hiện nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng như gốm Bát Tràng,...

Chợ, phố xá mọc lên nhiều, xuất hiện thêm nhiều thành thị.

Tình hình văn hóa

Tôn giáo

Từ thế kỉ XVI, xuất hiện thêm đạo Thiên Chúa giáo

Chữ viết

Thế kỉ XVII chữ quốc ngữ ra đời.

Văn học và nghệ thuật

Văn học: Xuất hiện nhiều tác phẩm chữ Nôm, tiêu biểu là Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ,...

Văn học dân gian có nhiều thể loại.

Nghệ thuật phát triển đa dạng như chèo tuồng, hát ả đào,...

Tình hình kinh tế, xã hội nước ta có những điểm mới là:

  • Xuất hiện Thiên Chúa giáo.
  • Chữ Quốc ngữ ra đời.
  • Nhiều loại hình dân gian ra đời và phát triển.
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021