Getting started Unit 9: Cities of the Future

 • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của unit 9 với chủ đề: Cities of the Future, giúp bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề đồng thời cung cấp một số từ vựng lên quan cùng cách phát âm và ngữ pháp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment. Listen and read

Getting started – Unit 9: Cities of the future

1. Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment. Listen and read. (Phong, Chi và Hà đang thảo luận về bài tập trên lớp của họ. Hãy nghe và đọc.)

Dịch

 • Phong: Nào, chúng mình thảo luận về bài tập đi thôi. Đây là bài trình bày của cả nhóm phải không nhỉ?
 • Chi: Đúng vậy. Mỗi nhóm phải có một bài trình diễn về đề tài đời sống của thành phố chúng ta năm 2050 sẽ như thế nào.
 • Hà: Đề tài hay nhưng rất rộng. Điều đầu tiên chúng mình phải quyết định xem đời sống sẽ tốt hơn lên hay xấu đi.
 • Phong: Mình tin là nó sẽ tốt hơn nhờ có kỹ thuật hiện đại.
 • Chi: Ồ... đó không phải là lý do chính. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có cuộc sổng tốt đẹp hơn vì sẽ không còn ô nhiễm nữa. Vì thế mà thành phố chúng ta sẽ không gây hại cho môi trường và có thể sống được.
 • Hà: Bạn muốn nói là thành phố thân thiện với môi trường phải không?
 • Chi: Chính xác. Bạn nghĩ sao, Phong?
 • Phong: Mình thích ý tưởng của bạn, nhưng chúng ta không thể đưa hết những điều đó vào bài trình bày được. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề hoặc là kỹ thuật hiện đại, hoặc là môi trường. Chúng ta chỉ có mười phút nữa thôi phải không nhỉ?
 • Hà: Đúng vậy. Mình đề nghị chọn vấn đề môi trường. Chúng ta có thể nói về năng lượng mặt trời sẽ được dùng trong giao thông trong tương lai.
 • Chi: Ý hay đấy, Hà. Nếu chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn, không khí sẽ sạch hơn và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Mọi người có thể có nhiều vấn đề về sức khỏe và có thể đau ốm nếu họ hít thở không khí bị ô nhiễm.
 • Phong: Được, vậy hãy tập trung vào vấn đề môi trường. Chúng ta còn có thể thảo luận về những công dụng khác chứ không chi đối với giao thông thôi đâu.
 • Chi: Rất tiếc mình không quen với những điều ấy. Bạn có thể giải thích được không.
 • Phong: Năng lượng mặt trời còn được dùng để thắp vào ban ngày, nấu nướng, nước nóng và giúp cây cối phát triển. Nếu chúng ta có những tấm bảng năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà, chúng ta có thể tạo ra điện cho chúng ta dùng.
 • Hà: Hay quá. Bạn nghĩ sao Chi? Phong trình bày những vấn đề đó rất hay phải vậy không?
 • Chi: Đúng vậy. Mình hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nếu con người sử dụng nguồn lượng có thể tái tạo được thì tác động của nó đến môi trường sẽ ít đi.
 • Hà: Mình nghĩ chúng mình cần phải có vài ý cho phần trình bày ngay bây giờ. Chúng mình bắt tay vào chuẩn bị các phần trình chiếu đi thôi. Phong, bạn nói nhé, được không?
 • Phong: Không thành vấn đề. Các bạn cần gì cứ bảo mình nhé.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

Giải:

 1. What is Phong, Ha and Chi’s assignment about? (Bài tập cảu Phong, Hàm Chi là về gì?)
  => It's about life in the city in the year 2050. (Về cuộc sống ở thành phố vào năm 2050.)
 2. Do Phong and Chi think that life in the 2050 will be better? Why/ Why not? (Phong và Chi có nghĩ rằng vào năm 2050 cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn? Tại sao? Tại sao không?)
  => Both think life will be better; Phong believes modem technology will be the reson while Chi thinks there'll be no pollution. (Ca hai nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Phong tin là công nghệ hiện đại sẽ là trong khi Chi nghĩ sẽ không có ô nhiễm.)
 3. Which idea do the three students choose to talk about? (Cả ba học sinh chọn nói về ý tưởng bào?)
  => They choose to talk about the envinronment. (Họ chọn nói về môi trường.)
 4. What source of energy is mentioned? How can it be used? (Nguồn năng lượng nào được đề cập? Nó có thể được sử dụng như thế nào?)
  => Solar energy is mentioned. This energy can be used for transport, lighting, cooking, heating water, and helping plants grow. (Năng lượng mặt trời được đề cập. Loại năng lượng này được sử dụng cho vận tải, ánh sáng, nấu ăn, làm nóng nước và giúp cây cây trồng phát triển.)
 5. Do you agree that life will be better and more enjoyable in 2050? Why or why not? (Bạn có đồng ý rằng cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn và thích hơn vào năm 2050? Tại sao/tại sao không?)
  =>I don’t think so because the environment is being destroyed so life is getting more and more difficult. (Tôi không nghĩ vậy vò môi trường đang bi phá hủy nên cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn.)

3. Find the questions tags in the conversation and write them in the space provided. Underline the verb forms. (Tìm câu hỏi đuôi trong đoạn hội thoại rồi viết chúng ra phần ô trống. Gạch dưới những hình thức của động từ.)

Giải:

 1. It's a group presentation, isn't it?
 2. You mean it'll be environmentally friendly, won't it?
 3. We'll have only ten minutes, won't we?
 4. Phong presented them so well, didn't he?
 5. Phong, you will do the talking, won't you?

4. Read the conversation again and complete the conditional sentences. (Đọc lại đoạn hội thoại rồi hoàn thành những câu điều kiện bên dưới.)

Giải:

 1. If we use more solar energy, the air will become cleaner and our health will be better. (Nếu chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn, không khí sẽ trở nên sạch hơn và sức khỏe của chúng ta trở nên tốt hơn)
 2. People can develop health problems and become ill if they breathe polluted air. (Mọi người có thể mắc phải các vấn đê fveef sức khỏe và bị ốm nếu hít phải không khí ô nhiễm.)
 3. If we have solar pannels on our roofs, we'll be able to generate our own electricity. (Nếu chúng ta có các tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà, chúng ta có thể tự vận hành được điện.)
 4. If people use renewable energy, their impact on the environment is less. (Nếu mọi người sử dụng năng lượng tái tạo được, tác động của họ lên môi trường là ít hơn.)
 5. Let me know if you need anything else. (Cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ thứ gì bây giờ?)

 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021