Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Đoạn trích đã khắc hoạ hình ảnh Trần Quốc Tuấn, một vị tướng đủ đức, nhân, trí, dũng, được nhân dân phong thánh, thờ phụng ở các đền trong nước, đồng thời hiểu được những bài học đạo lí quý báu mà ông để lại cho đời sau

2. Giá trị nghệ thuật

  • Lựa chọn chi tiết tiêu biểu, có sức khái quát cao.
  • Cách xây dựng nhân vật lịch sử qua lời nói, cử chỉ, hành động; kết hợp giữa biên niên và tự sự; lối kể chuyện kiệm lời, giàu kịch tính.
  • Nghệ thuật kể chuyện điêu luyện, mang lại hiệu quả cao
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021