Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương được KhoaHoc.com.vn tổng hợp đưa lên. Tài liệu giúp các em học sinh nắm được phần kiến thức trọng tâm đồng thời có thêm tài liệu tham khảo về hướng dẫn giải bài tập SGK.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

1. Lý thuyết Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

a) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

  • Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.
  • Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

b) Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm.

  • Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

(5 x 5) x 4 = 100(cm2)

  • Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

2. Toán lớp 5 trang 111

Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập câu 1

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

=> Xem hướng dẫn giải

Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập câu 2

Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

=> Xem hướng dẫn giải

 

Chủ đề liên quan