Giải Toán lớp 5 trang 131 bài: Cộng số đo thời gian Giải Toán 5

  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 5 trang 131

Khi cộng thời gian ta có cần thiết phải đổi ra cùng một đơn vị rồi mới được cộng hay không ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Ví dụ 1: Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút rồi đi tiếp đến VInh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian ?

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

Vậy : 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút.

Ví dụ 2: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?

  • Ta phải thực hiện phép cộng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây= ?

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

Vậy: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây= 46 phút 23 giây.

B. Giải Toán lớp 5 trang 131 SGK

Câu 1: Trag 132 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 132 sgk toán lớp 5

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?

=> Xem hướng dẫn giải

  • 225 lượt xem
Chủ đề liên quan