Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 134

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập về các đổi các đơn vị thời gian, cộng và trừ các số đo thời gian. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 134 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = ...giờ b) 1,6 giờ = ...phút

3,4 ngày = ...giờ 2 giờ 15 phút =...phút

4 ngày 12 giờ = ...giờ 2,5 phút = ...giây

giờ = ... ph 4 phút 25 giây = ...giây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 134 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 134 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 134 sgk toán lớp 5

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 134

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021