Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 5 trang 19, 20

  • 2 Đánh giá

Câu 3: Trang 20 - sgk toán lớp 5

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

120 học sinh: 3 xe

160 học sinh: ? xe

Bài giải:

Một xe chở được số học sinh là:

120 : 3 = 40 ( học sinh)

Chở 160 học sinh cần số xe là:

160 : 40 = 4 ( xe)

Đáp số: 4 xe

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021